Arbeidshygiëne

Introductie Arbeidshygiëne


Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen.

 

De arbeidshygiënist is gericht op risico’s die op langere termijn tot letsel of schade kunnen leiden. Hiermee is de arbeidshygiënist een belangrijke deskundige binnen het arbogebied. PHOV biedt daarom de opleiding Arbeidshygïene aan.

Wij begrijpen dat het combineren van werk, studie en privé een grote uitdaging is voor ambitieuze professionals. PHOV biedt daarom een opleiding aan die goed met het werk te combineren is en waarvan de lesstof direct in de praktijk kan worden toegepast.

 

Startdata Arbeidshygiëne

  • 25 september 2017   

avondopleiding met lessen op maandag

  • 25 januari 2018
avondopleiding met lessen op donderdag
  • 18 april 2018

lessen eerste zes (basis)modules als middag-avondopleiding op woensdag

lessen vier (specialisatie)modules als avondopleiding op donderdag

Uitleg modules zie Inhoud opleiding.

De vier specialisatiemodules worden een maal per jaar gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat je een korte onderbreking tussen de basis- en specialisatiemodules hebt. De medewerkers van het cursusbureau kunnen je informeren of dit gevolgen heeft voor de doorlooptijd van de opleiding met de door jou gewenste startdatum, info@phov.nl.

 

Arbeidshygiëne als avondopleiding

Totale duur: 2 jaar incl. ½ jaar scriptietraject. Locatie: Utrecht, praktijklessen op locatie.

Voordelen van de avondopleiding:

 

Arbeidshygiëne als middag-avondopleiding

Totale duur: 1¾ jaar inclusief ½ jaar scriptietraject (afhankelijk van startdatum). Locatie: Utrecht.

Voordelen van de middag-avondopleiding:

 

Certificering

Hobéon

De opleiding Arbeidshygiëne is geaccrediteerd door Hobéon.

Elke vier jaar herbeoordeeld Hobéon de opleidingen voor accreditatie. Dit om de kwaliteit van de opleiding ook door de jaren heen te garanderen. PHOV heeft haar kwaliteitssysteem zo opgezet, dat onze opleidingen van begin af aan voldoen aan deze kwaliteitseisen.

 

Omvang van de opleiding en studiebelasting

De opleidingsduur van 1.000* uur is als volgt opgebouwd:
250 uur contacturen.
300* uur voor het scriptietraject.
450* uur zelfstudie.
* De genoemde getallen zijn indicatief. De totale studiebelasting is afhankelijk van reeds aanwezige kennis en ervaring en van het ambitieniveau.

 

Al HVK'er?

Met de slimme modulaire opbouw volg je alleen die vakken die aanvullend zijn op je ervaring en kennis. Zij-instromers (HVK’ers) kunnen zich rechtstreeks opleiden tot arbeidshygiënist. Voor meer informatie, zie de Specialisatie Arbeidshygiëne voor HVK'ers.

Arbeidshygiëne

mail mail mail twitter linkedin