Bedrijfsintern auditeren BRZO

Bedrijfsintern auditeren BRZO veiligheidsbeheersysteem

Het auditeren van een managementsysteem is niet eenvoudig.  Het beoordelen van het functioneren van een veiligheidsmanagement tegen de Brzo-wet-en regelgeving  vraagt nog meer deskundigheid en vakmanschap. 
In deze opleiding/cursus leer je op hoe je effectief en zo efficiënt mogelijk audits uitvoert, gericht op het beoordelen van het VMS tegen de achtergrond van de BZRO ’15 regelgeving.

 

In de cursus besteden we aandacht aan:

 

 • Welke informatie moet aanwezig zijn in de organisatie?
 • Hoe pas je de basisprincipes van auditing toe op het auditeren van BRZO-eisen?
 • Hoe bereid je een interne audit goed voor?
 • Wat zijn de goed en afkeuringscriteria binnen de VBS elementen?
 • Waar moet ik op letten bij het doen van interne audits 

 

Je krijgt handvatten voor het bepalen van het auditprogramma, het voorbereiden van de interne audits en je krijgt instrumenten en tips  aangereikt om de interviews effectief te laten zijn. 

Voor Wie

De cursus is bedoeld voor de (toekomstige) bedrijfsinterne auditoren bij Brzo bedrijven, de Brzo coordinatoren en HSE/SHEQ managers.

Ontwikkelingen binnen het bevoegd gezag richting systeemgericht toezicht (SGT) bij risicobedrijven (RIE4) maken het noodzakelijk dat deze bedrijven structureel meer aandacht moeten gaan besteden aan de bedrijfsinterne auditprogramma’s. Hierdoor is deze cursus ook van belang voor betrokkenen bij deze bedrijven die geen directe Brzo verplchtingen hebben.


Vooropleiding/ ervaringseisen

Om deze cursus goed te kunnen volgen verwachten wij dat de cursist basiskennis heeft over de Brzo-regelgeving als ook ervaring heeft met het werken met managementsystemen. 
Mocht dat niet het geval zijn dan bevelen wij aan de eerste dag van de Basiscursus Brzo/EV te volgen.
Klik hier voor de cursus Basiscursus BRZO/Externe veiligheid.

Opzet

Inleiding

 • Essenties van de brzo regelgeving
 • Veiligheidsmanagementsystemen
 • Auditing
 •  

  Risico's

  1. Risicobeheersing externe veiligheid
  2. Gevaren, LOD's, VBS
  3. Procesbeheersing
  4. Procesanalyse

  Elementen van het veiligheidbeheerssysteem

  1. Wat houdt ieder element van het veiligheidsbeheerssysteem in? Waar moet het technisch inhoudelijk aan voldoen?
  2. Welke informatie moet in de organisatie aanwezig zijn?
  3. VBS elementen  in relatie tot de NTA 8620, ISO 1400 en OHSAS 18001; overeenkomsten en verschillen

  Auditing

  1. Overzicht van het auditproces
  2. Auditor competenties

  Auditcase

  1. Voorbereding auditprogramma, auditteam, auditplanmatrix, aandachtspuntenlijst
  2. Uitvoering van de audit inclusief rapportage
  3. Actief oefenen
  4. Beoordelen van de bevindingen, formuleren van de afwijkingen
  5. Opvolging van de bevindingen

   

  Zie voor meer informatie dit facsheet!

  Data

  De cursus  is gepland op:

  Voorjaar 2017: 12 en 13 april 2017
  Najaar 2017: 1 en 2 november 2017 

   
  De cursus bestaat uit twee dagen.

  Locatie

  De dagen worden georganiseerd in Utrecht.

  Kosten

  € 1.350,- voor de cursus. Dit bedrag is incl. lesmateriaal, incl. catering (w.o. de lunch) en excl. btw.

  Docenten

  Voor het verzorgen van de lessen worden professionals op het betreffende vakgebied ingeschakeld.

  Bijzonderheden

  Extra informatie over de BRZO-/LAT RB Academie
  PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) geeft in samenwerking met Chorda BV de BRZO-/ LAT RB Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van het LAT Risicobeheersing bedrijven (RB). Het LAT RB is een samenwerking tussen de Inspectie SZW (Directie MHC), de BRZO brandweerorganisatie, de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW en I&M) en het IPO.

   

  In samenwerking met......

  Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Chorda (chorda.nl) en British Standards Institution, BSI group Nederland (bsigroup.nl).

  mail mail mail twitter linkedin