Hogere Veiligheidskunde

Introductie HVK


Een nieuwe stap in je carrière maken? In de veiligheid is altijd werk.

Er is veel vraag naar veiligheidskundigen, de deskundigen op het gebied van arbeidsveiligheid en procesveiligheid.

Dus begin de nieuwe stap in je carrière met de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK).

Wil je weten hoe onze cursisten en docenten over de opleiding denken?

 

Werk en privé combineren

Combineren van werk, studie en privé is een grote uitdaging voor ambitieuze professionals. PHOV begrijpt dat en biedt daarom een opleiding aan die goed met het werk te combineren is en waarvan de lesstof direct in de praktijk kan worden toegepast.

Nog werkzoekende?

Heb je nog geen werkgever (waar je de praktijkopdrachten van de opleiding uit kunt voeren)? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.

 

HVK als avondopleiding 

  • 25 september 2017
  • 25 januari 2018

 

Totale duur: 2 jaar inclusief ½ jaar scriptietraject. Locatie: Utrecht.

Voordelen van de avondopleiding:

 

HVK als middag-avondopleiding 

  • 18 april 2018

 

Totale duur: 1½ jaar inclusief ½ jaar scriptietraject. Locatie: Utrecht.

Voordelen van de middag-avondopleiding:

 

Ben je al Arbeidshygiënist?

Met de slimme modulaire opbouw volg je alleen die vakken die aanvullend zijn op je ervaring en kennis. Arbeidshygiënisten kunnen een verkorte opleiding volgen tot Hoger Veiligheidskundige. Voor meer informatie zie de Specialisatie HVK voor Arbeidshygiënisten.

 

HobéonCertificering

De opleiding Hogere Veiligheidskunde is geaccrediteerd door Hobéon.

Elke vier jaar herbeoordeeld Hobéon de opleidingen voor accreditatie. Dit om de kwaliteit van de opleiding ook door de jaren heen te garanderen. PHOV heeft haar kwaliteitssysteem zo opgezet, dat onze opleidingen van begin af aan voldoen aan deze kwaliteitseisen.


Omvang van de opleiding en studiebelasting

De opleidingsduur van 1.000* uur is als volgt opgebouwd:

250 uur contacturen.

300* uur voor het scriptietraject.

450* uur zelfstudie.

* De genoemde getallen zijn indicatief. De totale studiebelasting is afhankelijk van reeds aanwezige kennis en ervaring en van het ambitieniveau.

Hogere Veiligheidskunde

mail mail mail twitter linkedin