Kopopleiding A&O

Introductie kopopleiding Arbeids- en Organisatiekunde


Blijvende verandering op veiligheidsgebied realiseren

Als Hoger Veiligheidskundige (HVK’er) of Arbeidshygiënist (AH’er) heb je de nodige vakinhoudelijke expertise in huis op het gebied van veiligheidsvoorzieningen. Maar hoe zorg je voor daadwerkelijk veiliger gedrag van medewerkers in een organisatie, rekening houdend met de cultuur en veranderkundige krachten die hierbij komen kijken?

 

Aanvullende A&O-expertise van grote meerwaarde

Dit en meer staat centraal in de kopopleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O’er). De A&O’er verbetert de aspecten van de psychosociale arbeidsbelasting en vermindert arbeidsrisico’s die voortkomen uit menselijk handelen. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor HVK’ers en AH’ers die niet alleen willen leren wát inhoudelijk moet veranderen, maar ook hoe ze zorgen voor deze omslag in houding en gedrag van medewerkers.

 

Praktijkgerichte opleiding

Gedragsverandering klinkt wellicht abstract, maar wordt in deze kopopleiding heel concreet gemaakt. Je krijgt handvatten aangereikt voor diagnose, verdiept jouw kennis van veranderkunde, organisatiecultuur en vertaalt dit naar implementatieadvies voor bedrijven. PHOV gaat voor ‘A&O nieuwe richting’, ingestoken vanuit arbeidsveiligheid en gezondheid in plaats van vanuit psychologie en HRM. Daarnaast ligt de nadruk op ontwikkeling van de organisatie die veiligheids- en gezondheidsgedrag stimuleert, dus vanuit de organisatie denken om veiligheid en gedrag te verbeteren.

De opleiding is zo opgezet dat je na afronding voldoet aan het wettelijk vastgestelde competentieprofiel (vakkennis, vaardigheden en houding) van de A&O'er.

 

Kopopleiding A&O als avondopleiding

  • nagenoeg buiten werktijd (17.45 tot 21.15 uur)
  • 1 les per week
  • vaste avond

Totale duur: 15 maanden incl. 6 maanden scriptietraject.

Locatie: Utrecht.

Startdatum: wordt later bekend gemaakt.

 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de kopopleiding A&O als je voldoende kennis van en ervaring met sociaal-wetenschappelijke en/of bedrijfskundige vraagstukken hebt en voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • je gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige en/of Arbeidshygiënist bent of
  • je de afgelopen 5 jaar het diploma Hogere Veiligheidskunde en/of Arbeidshygiëne hebt behaald en werkzaam bent in het vakgebied of
  • het langer dan 5 jaar geleden is dat je het diploma Hogere Veiligheidskunde of Arbeidshygiëne hebt behaald, je nog steeds werkzaam bent in het vakgebied en je kan aantonen dat je de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op niveau hebt gehouden.

 

HobéonCertificering

Voor de kopopleiding A&O is certificering aangevraagd bij Hobéon. De certificering wordt formeel toegekend na de examens van de eerste cursusgroep, zodat Hobéon de opleiding als geheel kan beoordelen. De certificering is met terugwerkende kracht, dus ook van toepassing op de eerste cursusgroep. De cursisten die slagen voor de kopopleiding A&O voldoen aan de voorwaarden die gelden om gecertificeerd te worden.

PHOV heeft haar kwaliteitssysteem zo opgezet, dat onze opleidingen van begin af aan voldoen aan deze kwaliteitseisen.

 

Omvang van de opleiding en studiebelasting

De opleidingsduur van de kopopleiding van 665* uur is als volgt opgebouwd:

250* uur studietijd.

420* uur voor het traject eindopdracht.

(Inclusief het basisprogramma is de opleidingsduur 720 uur studietijd en 420 uur traject eindopdracht.)

* De genoemde getallen zijn indicatief. De totale studiebelasting is afhankelijk van reeds aanwezige kennis en ervaring en van het ambitieniveau.

 

Arbeidsveiligheid.net

Arbeidsveiligheid.netTer kennismaking krijg je tijdens de opleiding een studentenabonnement op www.arbeidsveiligheid.net aangeboden van een (studie)jaar. Arbeidsveiligheid.net is een netwerk voor arboprofessionals. Je vindt hier procedures, tools, checklists, veiligheidsinstructies, toolboxen, interessante artikelen en de complete arboregelgeving.

Kopopleiding A&O

mail mail mail twitter linkedin