SCHRIJF JE IN

voor Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid Inschrijven

Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid

Basiscursus Seveso/Externe Veiligheid

Deze basiscursus is voor iedereen die betrokken is (of betrokken raakt) bij de wet- en regelgeving en het vormgeven van een veiligheidsbeheerssysteem. De cursus bestaat uit twee lesdagen die afzonderlijk van elkaar of samen gevolgd kunnen worden. 

Klik hier voor de inhoud

VOOR WIE

Deze basiscursus is een opstapcursus voor bijvoorbeeld de cursus Coördineren Seveso (BRZO) bij bedrijven

De cursus is bedoeld voor medewerkers van inrichtingen die betrokken zijn bij: 

  • het beheren, managen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS),
  • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag.

Ingangsniveau en voorkennis 
Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denkniveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie/kennis van industriële chemische processen. 

Certificaat
Aan de cursisten die aan één of beide dagen hebben deelgenomen wordt een certificaat uitgereikt. 

DATA en locatie

  • Donderdag 11 en 18 april 2024
  • Dinsdag 5 en 12 november 2024
Locatie: Utrecht

KOSTEN

€ 655,- per dag. Dit bedrag is incl. lesmateriaal en catering en excl. btw. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

INHOUD

Dag 1 Seveso (Besluit Risico Zware Ongevallen) 

1. Inleiding Seveso II/III.  

2. Overzicht wet- en regelegving en risicobeheersing bedrijven.  

3. BRZO/Seveso nader bekeken:

- Indelingscriteria,

- Belangrijkste artikelen van het besluit,

- De bijlagen van het Seveso,

- Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing,

- Risicocriteria (relatie met procesveiligheid),

- Berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening,

- Inspectieprogramma bevoegd gezag.

4. Domino effecten

5. Veiligheidsrapportage

6. Noodplannen, rampenbestrijdingsplannen.

7. Milieurisicoanalyse

8. Scenario’s:

- Scenario selectie,

- Vormgeven van scenario’s,

- Installatiescenario’s,

- Brandweerscenario’s.>

Dag 2 Besluit Externe veiligheid inrichtingen en overige regelgeving

1. Externe veiligheid, nader bekeken.

2. Bevi/Revi:

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Wm en RO,

- Grens- en richtwaarden,

- Plaatsgebonden risico,

- Groepsrisico,

- Brandweeradvies,

- Noodzaak QRA (toepassing REVI tabellen).

3. Kwantitatieve risicoanalyse:

- Berekening,

- Beoordeling van een QRA,

- QRA opstellen met Safeti-NL. 

4. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb):

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Verantwoording groepsrisco,

- Rekenmethodieken (Handleiding risicoberekeningen Bevb + Carola + Safeti-NL.

5. Besluit externe veiligheid transport (Bevt):

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Verantwoording groepsrisico,

- Rekenmethodieken (Handleiding risicoberekeningen transport + RBMII).

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een syllabus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publicaties, rapporten en artikelen er beschikking worden gesteld.

DOCENTEN

Voor het verzorgen van de lessen worden professionals uit het vakgebied ingeschakeld.

BIJZONDERHEDEN

Extra informatie over de Seveso (Brzo/Brzo+) Academie
PHOV geeft in samenwerking met Chorda BV sinds 2008 de Brzo+ Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van Brzo+. In het Brzo+ samenwerkingsprogramma komen verschillende partijen samen waaronder de Brzo/Seveso omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie, veiligheidsregio’s, waterkwaliteitsbeheerders, Inspectie Leefomgeving en Transport, Openbaar Ministerie en Staatstoezicht op de mijnen.

Hobéon SKOHet volgen van deze opleiding levert 0,5 SKO-punt op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]