SCHRIJF JE IN

voor Basis BRZO/Externe Veiligheid Inschrijven

Basis BRZO/Externe Veiligheid

Basis BRZO/Externe Veiligheid

VOOR WIE

De basiscursus Seveso (BRZO)/Externe veiligheid is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die direct of indirect te maken hebben met de regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Het is een opstapcursus voor bijvoorbeeld de cursus ‘Coördineren Seveso’. 

De basiscursus bestaat uit totaal twee dagen die onafhankelijk van elkaar of in samenhang met elkaar gevolgd kunnen worden. De cursus is bedoeld voor medewerkers van inrichtingen die betrokken zijn bij: 

• het beheren, managen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS),

• het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag.

Ingangsniveau en voorkennis 
Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denkniveau beschikken. Het is belangrijk dat men kennis heeft van managementsystemen (ISO, management cyclus PDCA) en van procestechnologie/kennis van industriële chemische processen. 

Certificaat
Aan de cursisten die aan één of beide dagen hebben deelgenomen wordt een certificaat uitgereikt. 

OPZET

Dag 1 Seveso (Besluit Risico Zware Ongevallen) 

1. Inleiding Seveso II/III.  

2. Overzicht wet- en regelegving en risicobeheersing bedrijven.  

3. BRZO/Seveso nader bekeken:

- Indelingscriteria,

- Belangrijkste artikelen van het besluit,

- De bijlagen van het Seveso,

- Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing,

- Risicocriteria (relatie met procesveiligheid),

- Berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening,

- Inspectieprogramma bevoegd gezag.  

4. Domino effecten 

5. Veiligheidsrapportage  

6. Noodplannen, rampenbestrijdingsplannen.  

7. Milieurisicoanalyse  

8. Scenario’s:

- Scenario selectie,

- Vormgeven van scenario’s,

- Installatiescenario’s,

- Brandweerscenario’s.  

Dag 2 Besluit Externe veiligheid inrichtingen en overige regelgeving 

1. Externe veiligheid, nader bekeken. 
2. Bevi/Revi:

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Wm en RO,

- Grens- en richtwaarden,

- Plaatsgebonden risico,

- Groepsrisico,

- Brandweeradvies,

- Noodzaak QRA (toepassing REVI tabellen).  

3. Kwantitatieve risicoanalyse:

- Berekening,

- Beoordeling van een QRA,

- QRA opstellen met Safeti-NL. 

4. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb):

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Verantwoording groepsrisco,

- Rekenmethodieken (Handleiding risicoberekeningen Bevb + Carola + Safeti-NL.  

5. Besluit externe veiligheid transport (Bevt):

- Bespreking indeling en belangrijkste artikelen,

- Verantwoording groepsrisico,

- Rekenmethodieken (Handleiding risicoberekeningen transport + RBMII).

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een syllabus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publicaties, rapporten en artikelen in de vorm van pdf-bestanden ter beschikking worden gesteld. 

DATA

Cursus najaar: Donderdag 16 en 23 november 2023.

LOCATIE

De dagen worden georganiseerd in Breukelen.

KOSTEN

€ 605,- per dag. Dit bedrag is incl. lesmateriaal, incl. catering (w.o. de lunch) en excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

DOCENTEN

Voor het verzorgen van de lessen worden professionals op het betreffende vakgebied ingeschakeld.

BIJZONDERHEDEN

Extra informatie over de Seveso (BRZO-/LAT RB) Academie
PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) geeft in samenwerking met Chorda BV de Seveso Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van het LAT Risicobeheersing bedrijven (RB). Het LAT RB is een samenwerking tussen de Inspectie SZW (Directie MHC), de Seveso brandweerorganisatie, de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW en I&M) en het IPO. 

Hobéon SKOHet volgen van deze opleiding levert 0,5 SKO-punt op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]