SCHRIJF JE IN

voor Bedrijfsintern auditeren BRZO Inschrijven

Bedrijfsintern auditeren BRZO

Bedrijfsintern auditeren BRZO

BEDRIJFSINTERN AUDITEREN BRZO VEILIGHEIDSBEHEERSYSTEEM

Het auditeren van een managementsysteem is niet eenvoudig.  Het beoordelen van het functioneren van een veiligheidsmanagement tegen de Brzo-wet-en regelgeving  vraagt nog meer deskundigheid en vakmanschap. 
In deze opleiding/cursus leer je op hoe je effectief en zo efficiënt mogelijk audits uitvoert, gericht op het beoordelen van het VMS tegen de achtergrond van de BZRO ’15 regelgeving. 

In de cursus besteden we aandacht aan: 

 • Welke informatie moet aanwezig zijn in de organisatie?
 • Hoe pas je de basisprincipes van auditing toe op het auditeren van BRZO-eisen?
 • Hoe bereid je een interne audit goed voor?
 • Wat zijn de goed en afkeuringscriteria binnen de VBS elementen?
 • Waar moet ik op letten bij het doen van interne audits  

Je krijgt handvatten voor het bepalen van het auditprogramma, het voorbereiden van de interne audits en je krijgt instrumenten en tips  aangereikt om de interviews effectief te laten zijn. 

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor de (toekomstige) bedrijfsinterne auditoren bij Brzo bedrijven, de Brzo coordinatoren en HSE/SHEQ managers.

Ontwikkelingen binnen het bevoegd gezag richting systeemgericht toezicht (SGT) bij risicobedrijven (RIE4) maken het noodzakelijk dat deze bedrijven structureel meer aandacht moeten gaan besteden aan de bedrijfsinterne auditprogramma’s. Hierdoor is deze cursus ook van belang voor betrokkenen bij deze bedrijven die geen directe Brzo verplchtingen hebben.
Vooropleiding/ ervaringseisen

Om deze cursus goed te kunnen volgen verwachten wij dat de cursist basiskennis heeft over de Brzo-regelgeving als ook ervaring heeft met het werken met managementsystemen. 
Mocht dat niet het geval zijn dan bevelen wij aan de eerste dag van de Basiscursus Brzo/EV te volgen.
Klik hier voor de cursus Basiscursus BRZO/Externe veiligheid.

OPZET

Inleiding

 • Essenties van de brzo regelgeving
 • Veiligheidsmanagementsystemen
 • Auditing 

Risico's

  1. Risicobeheersing externe veiligheid
  2. Gevaren, LOD's, VBS
  3. Procesbeheersing
  4. Procesanalyse

Elementen van het veiligheidbeheerssysteem

  1. Wat houdt ieder element van het veiligheidsbeheerssysteem in? Waar moet het technisch inhoudelijk aan voldoen?
  2. Welke informatie moet in de organisatie aanwezig zijn?
  3. VBS elementen  in relatie tot de NTA 8620, ISO 1400 en OHSAS 18001; overeenkomsten en verschillen

Auditing

  1. Overzicht van het auditproces
  2. Auditor competenties

Auditcase

 1. Voorbereding auditprogramma, auditteam, auditplanmatrix, aandachtspuntenlijst
 2. Uitvoering van de audit inclusief rapportage
 3. Actief oefenen
 4. Beoordelen van de bevindingen, formuleren van de afwijkingen
 5. Opvolging van de bevindingen 

DATA

1 en 2 november 2017 

LOCATIE 

De dagen worden georganiseerd in Utrecht.

KOSTEN

€ 1.350,- voor de cursus. Dit bedrag is incl. lesmateriaal, incl. catering (w.o. de lunch) en excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

DOCENTEN

Voor het verzorgen van de lessen worden professionals op het betreffende vakgebied ingeschakeld.

BIJZONDERHEDEN

Extra informatie over de BRZO-/LAT RB Academie
PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) geeft in samenwerking met Chorda BV de BRZO-/ LAT RB Academie vorm. Deze maakt onderdeel uit van het LAT Risicobeheersing bedrijven (RB). Het LAT RB is een samenwerking tussen de Inspectie SZW (Directie MHC), de BRZO brandweerorganisatie, de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW en I&M) en het IPO. 

In samenwerking met......

Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Chorda (www.chorda.nl) en British Standards Institution, BSI group Nederland (www.bsigroup.nl).Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]