NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Nieuws

Inspecteurs worden Hoger Veiligheidskundigen!

Inspecteurs worden Hoger Veiligheidskundigen!

Een groep inspecteurs van de directie Arbo heeft met succes de opleiding Hogere Veiligheidskunde afgerond. Zij hadden het er voor over om naast hun gewone werk zich verder te verdiepen in hoe je gericht kunt werken aan het verbeteren van de veiligheid voor werknemers in Nederland. De organisatie heeft het volgen van deze opleiding gefaciliteerd en de inspecteurs hebben er hun tijd en energie in gestoken. Op 13 december 2013 was het dan zover.

De inspecteurs konden door het volgen van enkele modules die aanvullend waren op hun reeds aanwezige kennis (en ervaring) opgeleid worden tot volwaardige Hoger Veiligheidskundigen. Omdat de omvang van de groep zo groot was konden zij niet worden verdeeld over andere groepen cursusdeelnemers en is er een aparte groep van gemaakt. Dat was wel jammer omdat dan toch de inbreng vanuit andere werkervaringen ontbreekt.

Opvallende leerpunten in dit traject waren de volgende.

Menig inspecteur zat toch wel erg in zijn/haar inspecteursrol. Veel gericht op het opsporen van strafbare feiten, minder gericht op het zoeken naar basisoorzaken en adviseren over structurele oplossingen Bij adviseren moet je het hebben van jezelf: je houding, vaardigheden en kennis (H, V en K), bij inspecties kun je de wet en de handhavingsmacht gebruiken. Bij veel cursisten werd dit omslagpunt pas goed bereikt tijdens hun scriptietraject. Voor sommige inspecteurs was de opleiding een bevestiging dat zij een goede keuze hebben gemaakt door voor het inspecteursvak te kiezen. Bij andere leverden de opleiding een blik op een mogelijk ook andere invulling van hun verdere carrière.

Het moeilijkste vak vond men chemie. Vooral de module over procesveiligheid werd als bijzonder zwaar ervaren. Voor de opleiding een signaal in het vervolg meer aan chemische kennis te doen. Dit geldt trouwens ook voor veel niet-inspecteurs in de reguliere HVK-cursussen. Opvallend was de andere blik als het gaat om ongevallenanalyse. In het inspectiewerk gaat het daarbij vooral om het vaststellen van beboetbare feiten en niet om het uitgebreid kijken naar achterliggende oorzaken en adviseren over verbeteringen. Maar het zich daarvan bewust worden was ook één van de doelstellingen van het volgen van deze opleiding.

Al met al een goed traject. Zeker voor herhaling vatbaar!

Oproep
Bij deze dan ook een oproep aan inspecteurs die zich verder willen verbreden om ook dit traject te gaan volgen. Bij een gespreide instroom, zullen we hen verdelen over lopende HVK-cursusgroepen. Bij een grotere instroom wordt er weer een aparte groep gevormd. Vergeleken met de eerste groep zal er extra aandacht zijn voor ongevallenanalyse en chemische kennis.

Wim van Alphen

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]