NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Nieuws

Nieuwe algemeen directeur PHOV

Nieuwe algemeen directeur PHOV

Na circa 11 jaar algemeen directeur te zijn geweest van PHOV is het tijd om het directeurschap over te dragen aan een ander. Daarom zal vanaf 1 januari 2021 Corné Bulkmans mij gaan opvolgen in deze functie. Corné is reeds bekend met PHOV, o.a. vanuit zijn rol als MT-lid. Samen met Bart Sessink zal hij vanaf volgend jaar de directie van PHOV vormen.

Corné is al jaren werkzaam als arbeidshygiënist. Naast adviseur treedt hij regelmatig op als docent. Ook heeft hij binnen PHOV de opleidingen Middelbare Veiligheidskunde en Middelbare Arbeidshygiëne opgezet.

Namens iedereen van PHOV feliciteren wij Corné van harte met zijn aanstelling en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol.

Wim van Alphen, algemeen directeur PHOV

Wim van Alphen

 

Met veel inspiratie kijk ik uit om, samen met Bart Sessink, vanaf begin volgend jaar de directie te vormen van PHOV.

Veilig en gezond werken is een vast onderdeel van een goede bedrijfsvoering en daarbij speelt de arboprofessional een cruciale rol. Vanuit deze visie, mijn ervaring en enthousiasme voor dit mooie vak zal ik invulling gaan geven aan mijn nieuwe rol bij PHOV. Mijn intentie is het verleden van PHOV te koesteren en met een blik op de toekomst vorm te gaan geven aan al onze activiteiten.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar Wim voor zijn jarenlange inzet als directeur. Gelukkig blijft Wim nog verbonden aan PHOV. Hij blijft o.a. betrokken als docent, mentor, examinator en zal columns en artikelen voor PHOV blijven schrijven.

Corné Bulkmans

Corné Bulkmans

 

Overdracht directeurschap

Wim heeft het stokje overgedragen aan Corné.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]