NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Participanten

Participanten

Bestuur

Namens de participerende instellingen zijn als bestuursleden van de Stichting PHOV aangewezen: 

  • dr. Coen van Gulijk (TNO Innovation for live)
  • drs. Mario Flips (Haagse Hogeschool)
  • drs. Michel Dingarten (Hogeschool Utrecht)
  • Mr. ing. Mark Liedekerken (Zuyd Hogeschool)

TNO Innovation for life

TNO Innovation for live ontwikkelt kennis over arbeidsvraagstukken en past die praktisch toe voor het bedrijfsleven, intermediaire organisaties en de overheid. Hoofdactiviteiten zijn: onderzoek, advies en kennisoverdracht. 

Die activiteiten zet TNO Innovation for live in om arbeid, organisatie en technologie te innoveren, arbeidsparticipatie te bevorderen en arbeidsomstandigheden te versterken.

De missie van TNO Innovation for live luidt: Optimale inzet van mensen.

TNO Innovation for live onderhoudt samenwerkingsverbanden met universiteiten, bedrijven en uitgevers (voor publicaties). Daarnaast werkt ze nauw samen met andere TNO-instituten, business- en kenniscentra in binnen- en buitenland. Zo is TNO Innovation for live kennispartner van het INK en collaborating center van de WHO.

Bezoek voor meer informatie de website www.tno.nl

Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een breed aanbod aan opleidingen. Op de website www.haagsehogeschool.nl is uitgebreide informatie te lezen over de voltijdopleidingen en duale opleidingen.

Ook Post HBO-onderwijs wordt aangeboden. Zo worden nieuwe ontwikkelingen in de markt in ruim 30 hoogwaardige opleidingen gewaarborgd. De opleidingen zijn doorgaans bestemd voor mensen op HBO- of universitair niveau met enige jaren werkervaring. Vakspecialisten uit het bedrijfsleven en de (semi-) overheid geven de cursist inzicht in de ontwikkelingen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. 

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht is met 22.000 studenten een van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland en verzorgt een breed scala aan opleidingen. Ze biedt 60 verschillende vol- en deeltijdopleidingen aan.

Het onderwijsaanbod is verdeeld over zes faculteiten:

  • Communicatie en Journalistiek
  • Economie en Management
  • Educatieve opleidingen
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal agogische opleidingen
  • Natuur en Techniek

Voor meer informatie over de Hogeschool Utrecht zie www.hu.nl

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is op 1 januari 2001 ontstaan door een fusie tussen de Hogeschool Limburg en de Hogeschool Maastricht. Aan de Hogeschool Zuyd werken naar schatting 1.200 personeelsleden en studeren 12.000 studenten.

Binnen PHOV participeert de Faculteit Techniek van Zuyd Hogeschool. Deze faculteit verzorgt initieel onderwijs binnen de studierichtingen Bouwkunde, Chemische Technologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Informatica, Laboratoriumonderwijs, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Daarnaast heeft de faculteit op voornoemde vakgebieden op uitgebreide schaal expertise opgebouwd bij het verzorgen van Post-HTO, contractonderwijs en toegepast onderzoek.

Voor meer informatie over Zuyd Hogeschool zie www.zuyd.nl.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]