NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Nieuws

Stichting Belajar Yuk

Stichting Belajar Yuk

PHOV besteedt rond kersttijd elk jaar aandacht aan een van de vele goede doelen. We hebben dit jaar gekozen voor de stichting Belajar Yuk waar een van onze docenten, Jean-Pierre Ghijsens, aan verbonden is. Jean-Pierre geeft een korte uitleg wat deze stichting doet.

 

"De stichting Belajar Yuk bestaat inmiddels bijna 20 jaar. De vertaling van Belajar Yuk is: 'kom laten we studeren'.

Stichting Belajar YukDe missie van onze stichting is toekomstmogelijkheden bieden voor kansarme schoolgaande kinderen in Peninjoan in het Banglidistrict op Bali en Lombok. Het ontbreekt, zoals u wellicht weet, vaak aan voldoende geld om de kinderen naar school te sturen. Hierdoor krijgen kinderen niet of nauwelijks de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de samenleving.

Door het werven van fondsen wil de stichting Belajar Yuk scholing en onderwijs bevorderen en alles wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Wij bereiken dit door samenwerking met ons lokale comité van vrijwilligers, bijvoorbeeld door het verstrekken van o.a. lesmaterialen, onderwijsondersteunende middelen, schoolgeld, schoeisel en uniformen. Ook voeren we lokale projecten uit waarbij de lokale omstandigheden verbeterd worden zoals de aanleg van waterputten, de renovatie van een schoolgebouw en inrichting van een medische post.

Zo hebben we de Primary School in Peninjoan op Bali (bestaande uit een aantal gebouwen), jaren geleden, als eerste actie gerenoveerd met giften uit Nederland. Ook het schoolmeubilair, een aantal kasten en gebruikte laptops zijn geschonken. Sinds het begin van de stichting hebben diverse acties plaats gevonden ter ondersteuning van het schoolgaande kind. Onderwijsleermiddelen maar ook een onderwijsprogramma voor recycling van plastic zijn hierbij thema’s. Stichting Belajar Yuk heeft zich als doel gesteld om het kansarme kind toekomstmogelijkheden te bieden, maar haakt ook in op maatschappelijke thema’s zoals het duurzaam inzamelen van plastic. Ons eerste project en wat nog springlevend is, is het project “spiegelkinderen”. De sponsors in Nederland hebben vaak zelf kinderen en willen dan een kind ondersteunen van dezelfde leeftijd als hun eigen kind(eren) en als het kan een meisje gespiegeld aan een meisje, jongen gespiegeld aan een jongen. Op www.belajaryuk.nl vindt u meer informatie over het project spiegelkinderen.

 

Stichting Belajar YukSchoolgaande kinderen hebben ook een thuis en ook daar helpen we als we kunnen. Kinderen die hoger op de berg wonen ontbreekt het vaak aan water. In het droge seizoen stopt simpelweg de watertoevoer omdat er niet genoeg water beschikbaar is. Om die reden hebben we in 2017/2018 een waterput aan laten leggen binnen in het dorp Mangsit op Lombok. De put is met de hand gegraven (circa 18 meter diepte) door drie mannen. Emmer voor emmer werd opgediept. Zodra het grondwater werd bereikt, is nog even doorgegraven om zeker genoeg diepte te hebben. Daarna werden betonnen ringen handmatig in het gat geplaatst en werd de bron zuiver gemaakt. Het geheel werd afgedekt met een betonnen deksel waarin een opening zit voor de emmer en/of pomp. De waterput draag de naam “Opa Henk”. Opa Henk is als dienstplichtig militair vanuit Nederland naar Indonesië gestuurd en wilde graag een bijdrage leveren.

In augustus 2018 heeft op Lombok een verschrikkelijke aardbeving plaatsgevonden. Na deze aardbeving en ontelbare naschokken hebben we onze aandacht gericht op de vreselijke gevolgen ervan. In eerste instantie door lokaal drinkwater, voedsel en dekzeilen aan te bieden. Daarna hebben we bamboe hutten (Beruga) beschikbaar gesteld waar complete gezinnen hebben gewoond. De lokale overheid heeft begin 2019 een programma gestart om de getroffen gezinnen wederom een dak boven hun hoofd te geven. Echter voor dit programma komt niet iedereen voor aanmerking. Hierdoor wonen gezinnen met 2 of 3 kinderen nog steeds in de Beruga van 3 bij 3 meter. Niet zelden wonen en slapen gezinnen nog steeds in een tent of een gedeeltelijk ingestort huis wat is afgedekt met dekzeilen. De getroffen gezinnen willen graag hun huis weer opbouwen maar beschikken niet over de financiële middelen, mede omdat het toerisme samen met de aardbeving voor een zeer groot deel is stilgevallen.

 Stichting Belajar Yuk      Stichting Belajar Yuk

Om de wederopbouw te kunnen uitvoeren zijn fondsen nodig. Mede door de donatie van PHOV kunnen wij bijvoorbeeld: 175 zakken cement (50kg) of plm. 1500 betonblokken aan de bewoners schenken, of een aannemer plm. 80 uur aan de wederopbouw laten werken."

Stichting Belajar Yuk    Stichting Belajar Yuk 

Zie ook de website: www.belajaryuk.nl

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]