SCHRIJF JE IN

voor Coördineren Seveso binnen bedrijven Inschrijven

Coördineren Seveso binnen bedrijven

Coördineren Seveso binnen bedrijven

COÖRDINEREN SEVESO BINNEN BEDRIJVEN

Ben je binnen een (chemisch) bedrijf betrokken bij de coördinatie van de implementatie van wet- en regelgeving in het kader van de externe veiligheid? Wil je weten hoe je een veiligheidsmanagementsysteem moet vormgeven? Dan is deze cursus iets voor jou!

De cursus Coördineren Seveso binnen bedrijven geeft een helder overzicht van de wet- en regelgeving rond de externe veiligheid en de wijze waarop bedrijven hier vorm en inhoud aan kunnen geven.

Meteen naar de inhoud

DATA en LOCATIE

19, 26 september en 3 oktober 2024 Lestijden: 9.30 tot 17.15 uur  


Locatie in Utrecht

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die belast zijn met:

 • het beheer van veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden)
 • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van de inspecties in het kader van Seveso.

De cursus wordt ondersteund door de VNCI.

Niveau en voorkennis
De cursus is op HBO-niveau. Verder moet je kennis van managementsystemen (PDCA, ISO etc.) en procestechnologie/industriële processen hebben.

OPZET

Na afloop heb je:

 • inzicht in de manier waarop de zorg voor de externe veiligheid binnen het bedrijf vorm kan krijgen.
 • kennis om de werkzaamheden op de juiste wijze te coördineren om de verplichtingen, die voortvloeien uit het Seveso, bij het bedrijf te implementeren en in stand te houden.
 • de kennis om op een goede manier contact te onderhouden met de toezichthouders van de overheid.

KOSTEN

€ 2.170,- incl. lesmateriaal, excl. btw. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

INHOUD

1. Europese Richtlijnen/Nederlandse wetgeving

 • Seveso
 • Omgevingswet
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Omgevingsbesluit (Ob)
 • Besluit/Regeling externe veiligheid inrichtingen (BEVI/REVI)
 • Rampenbestrijding
 • Arbeidsomstandigheden: Arbowet; Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE)

2. Verplichtingen voor inrichtingen ten gevolge van Seveso

 • Veiligheidsmanagementsysteem VMS: Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-beleid) en Veiligheidsbeheersysteem (VBS); Veiligheidsrapport
 • Elementen ARIE
 • Elementen PBZO en VBS
 • QRA en milieurisicoanalyse (MRA)
 • Elementen Veiligheidsrapport

3. Vereisten Veiligheidsmanagementsysteem, uitwerking elementen VBS

 • Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheden van het management, de organisatie van het veiligheidsbeleid, procedures en hulpmiddelen.
 • Taken en verantwoordelijkheden, opleiding en training, informatie en documentatie, human factors.
 • Systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen.
 • Beheersing van de veiligheid van de bedrijfsuitvoering; onderhoud en operations, werkvergunningen, voorkomen blootstelling aan gevaarlijke stoffen, voorkomen emissies, voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Management van veranderingen; planning van wijzigingen, ook met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe procedés.
 • Voorbereiding op ernstige incidenten; identificatie van noodsituaties, oefenen en toetsen noodplannen, opleiding, contacten met publiek en overheid.
 • Beoordeling en inachtneming doelstellingen beleid voorkoming zware ongevallen, onderzoek, correctie, leren van incidenten, nazorg.
 • Periodieke evaluatie van beleid ter voorkoming zware ongevallen; onderzoek deugdelijkheid.

4. Inspecties

 • Organisatie en inrichting van het inspectieproces
 • Nieuwe InspectieMethode (NIM) door het bevoegde gezag
 • Vergunningverlening en handhaving

5. Rol van de coördinator

 • Begeleiden ontwikkeling en implementeren veiligheidsbeheersysteem
 • Contacten met derden, waaronder de overheden

BIJZONDERHEDEN

Certificering
Hobéon SKOHet volgen van deze cursus levert 3 SKO-punten op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Waarborgcommissie
De cursus wordt inhoudelijk begeleid door een waarborgcommissie waarin onder andere zitting hebben vertegenwoordigers namens VNCI en Masterclass BZW.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]