SCHRIJF JE IN

voor Coördineren Seveso binnen bedrijven Inschrijven

Coördineren Seveso binnen bedrijven

Coördineren Seveso binnen bedrijven

COÖRDINEREN SEVESO BINNEN BEDRIJVEN

Ben je binnen een (chemisch) bedrijf betrokken bij de coördinatie van de implementatie van wet- en regelgeving in het kader van de externe veiligheid? Wil je weten hoe je een veiligheidsmanagementsysteem moet vormgeven? Dan is deze cursus iets voor jou!

De cursus Coördineren Seveso binnen bedrijven geeft een helder overzicht van de wet- en regelgeving rond de externe veiligheid en de wijze waarop bedrijven hier vorm en inhoud aan kunnen geven.

Meteen naar de inhoud

DATA en LOCATIE

5, 19, 26 september en 3 oktober 2024 Lestijden: 9.30 tot 17.15 uur  

De eerste lesdag is optioneel.


Locatie in Utrecht

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die belast zijn met:

 • het beheer van veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden)
 • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van de inspecties in het kader van Seveso.

De cursus wordt ondersteund door de VNCI.

Niveau en voorkennis
De cursus is op HBO-niveau. Verder moet je kennis van managementsystemen (PDCA, ISO etc.) en procestechnologie/industriële processen hebben.

OPZET

Na afloop heb je:

 • inzicht in de manier waarop de zorg voor de externe veiligheid binnen het bedrijf vorm kan krijgen.
 • kennis om de werkzaamheden op de juiste wijze te coördineren om de verplichtingen, die voortvloeien uit het Seveso, bij het bedrijf te implementeren en in stand te houden.
 • de kennis om op een goede manier contact te onderhouden met de toezichthouders van de overheid.

KOSTEN

4 lesdagen: € 2.825,- 
3 lesdagen: € 2.170,-
De prijzen zijn incl. lesmateriaal, excl. btw.

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

INHOUD

​Dag 1. Inleiding Seveso

 • Achtergrond Seveso
 • Belangrijkste artikelen van het besluit
 • Het preventiebeleid als basis voor risicobeheersing
 • Risicocriteria (relatie met procesveiligheid)
 • Domino effecten, veiligheidsrapportage, (installatie en brandweer) scenario's, 
 • Berichtgeving van en naar het bevoegd gezag, vergunningverlening
 • Inspectieprogramma bevoegd gezag

Dag ​2. Inleiding chemische veiligheid in het bedrijf (Seveso/Arie)

 • VBS A (Algemene beheerssystemen)
 • VBS i (organisatie en personeel), rol van de coördinator
 • VBS vii (controle en analyse) 

Dag ​3. VBS (vervolg)

 • VBS ii (Identificatie en beoordeling gevaren zware ongevallen)
 • VBS iii (Controle op de exploitatie), Beheersing van de uitvoering
 • VBS iv (de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)

Dag 4. VBS (vervolg)

 • VBS v (planning voor de noodsituatie)
 • VBS vi (toezicht op de prestaties)

BIJZONDERHEDEN

Certificering
Hobéon SKOHet volgen van deze cursus levert 3 SKO-punten op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Waarborgcommissie
De cursus wordt inhoudelijk begeleid door een waarborgcommissie waarin onder andere zitting hebben vertegenwoordigers namens VNCI en Masterclass BZW.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]