NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

PHOV

PHOV

PHOV heeft als doel het borgen van de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs in Nederland. Deze bundeling van kennis en kunde is garantie voor de kwaliteit van de opleidingen nu en in de toekomst.

Missie van PHOV
De verdere professionalisering van de veiligheidskundige, het stimuleren van de ontwikkeling van kennis op het gebied van de veiligheidskunde en het verspreiden van deze kennis, om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het vergroten van de (technische) veiligheid. 

Doelstelling PHOV
Het vergroten van de kennis op het gebied van technische en organisatorische veiligheid en aanverwante gebieden van allen die hierbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, met de focus op scholing. 

Lange traditie op het gebied van Veiligheidskunde
PHOV (opgericht in 1989) zet een traditie voort in het opleiden van veiligheidskundigen die reeds in de jaren zeventig is gestart door het Veiligheidsinstituut (voorloper van NIA TNO en nu TNO Innovation for live). Inmiddels zijn ruim 1.500 Hoger Veiligheidskundigen opgeleid. PHOV is marktleider in Nederland met tientallen jaren ervaring in het trainen van technische opgeleiden op het gebied van veiligheid. 

PHOV is toonaangevend op het gebied van het verzorgen van opleidingen en korte cursussen op het gebied van Veiligheidskunde, Arbeidshygiëne, Arbeids- en Organisatiekunde en Procesveiligheid.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
PHOV is lid van de NRTO, Nederlandse Raad voor Training en opleiding. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland en is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, sociale partners, maatschappelijke organisaties en de media.

Op basis van het NRTO lidmaatschap geldt voor de opleidingen van PHOV de NRTO gedragscode.

NRTO keurmerkPHOV bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat PHOV voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Voor meer informatie over de NRTO zie www.nrto.nl

Klachtenregeling
We hopen dat iedereen naar volle tevredenheid bij ons een cursus of opleiding volgt. Mocht er toch iets zijn wat niet naar volle tevredenheid is, horen wij dit graag. In deze klachtenregeling staat hoe wij met klachten omgaan. 

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]