NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

PHOV in de media

PHOV in de media
 • Er is een mooi artikel over het Handboek Procesveiligheid is er verschenen in het Vakblad Europoort Kringen nummer 12 in december 2022. Nico Mulder legt in het artikel: "Procesveiligheid inzichtelijk gemaakt" kort en bondig de inhoud en opzet van het boek uit. Lees het artikel verder: "Procesveiligheid inzichtelijk gemaakt". 

 • Waarom is het nu zo nodig om een RI&E praktisch invullen? Wim van Alphen zet dat uiteen in een artikel in vakblad Arbo. Het artikel heet dan ook: "Nieuwe regeling toetsen RI&E" een pleidooi voor de praktische invulling van de RI&E. Arbomagazine, gepubliceerd in het Arbo-Magazine 6 van 2022.
  Lees hier het artikel verder: Nieuwe regeling toetsen RI&E. 
 • Wim van Alphen schreef voor het Arbo-Magazine nog een artikel over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We stoppen heel veel moeite in het schatten en meten van alle mogelijke stoffen op het werk. Dat kan veel pragmatischer. Als we ons concentreren op de stoffen die echt kwaad kunnen, houden we tijd en geld over om daar maatregelen tegen te treffen.
  Arbomagazine, gepubliceerd in het Arbo-Magazine 4 van 2022.
  Lees hier het artikel verder: Concentreer je op de echte boosdoeners

 • Artikel: De kwaliteit van het arbodomein staat of valt met een betrouwbare kwalificatie van de kerndeskundigen. Na de herijking van de certificering, waarbij de eis van een erkende vakopleiding is komen te vervallen, is het afwachten hoe dit uitpakt. Het hoeft geen kwaliteitsverlies te betekenen, maar er liggen wel risico’s op de loer. De heren Bart Sessink en Corné Bulkmans gaven hierover een interview aan het Arbomagazine, gepubliceerd in het Arbo-Magazine 3 van 2022.
  Wil je meer lezen klik hier: Kwaliteit arboprofessional borgen.

 • Artikel: Zeer recent zijn er criteria geformuleerd voor het toetsen van de RI&E. En dus ook voor het opstellen ervan. Daarmee kunnen organisaties een grote stap maken. De aanpak van de werkelijke risico’s op de werkvloer tilt de RI&E naar een hoger niveau. Wim van Alphen en Erwin Napjus, beide betrokken bij de PHOV hebben dit artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Arbo-Magazine 3 van 2022:
  Verder lezen, klik hier: Een grote stap vooruit....

 • Artikel: "De basis van procesveiligheid op hoog niveau" is verschenen in de januari-uitgave van 2022 in het blad Europoort Kringen. In dit artikel wordt ingegaan op procesveiligheid, de basis van dat vak en de werkwijze van de PHOV. Wil je verder lezen, klik dan hier: De basis van procesveiligheid op hoog niveau

 • Artikel: Rondje digitaal onderwijs, veiligheidskundige wordt je niet vanachter een scherm?!
  In de laatste uitgave van het vakblad Arbo staat een artikel over de wijze van onderwijs geven in Corona-tijd. Walter Baardemans heeft diverse onderwijsinstellingen, waaronder de PHOV geïnterviewd over hun ervaringen in deze bijzondere tijd. Inleiding: Halsoverkop gingen veiligheidsopleidingen vorig jaar over op digitaal onderwijs. ees hier verder: Klassikaal leert het best
  Dit artikel is geschreven voor Arbo-Magazine van Vakmedianet verschenen in juni 2021, Walter Baardemans is de auteur.

 • Op het Landelijke VGWM-Congres dat digitaal gehouden is op 9, 10 en 11 maart 2021 heeft Corné Bulkmans een workshop gegeven "Van mopperen naar meedenken" dit gaat over de veranderende rol van de Arboprofessional. Interessant is om te kijken naar de toekomst van het vak, hoe houdt je rekening met niet alleen de belangen omtrent veilig en gezond werken, maar heb je ook oog voor de bedrijfsbelangen?
  Benieuwd geworden, bekijk hier de presentatie: Van mopperen naar meedenken. 

 • Online op Arbo-online.nl is een artikel van Wim van Alphen verschenen over toeval bij de bepaling van boetes bij arbeidsongevallen.
  Dit artikel is nu te lezen zie: Toeval bepaalt de boete...
  Het artikel geplaatst op Arbo-online.nl bij de sectie Wetgeving van Vakmedianet in oktober 2020.

 • In de laatste uitgave van het vakblad Arbo is een artikel verschenen over Opleiden in Coronatijd, we gaan massaal over op het digitaal lesgeven en zo ook de PHOV. In het artikel komt aan bod hoe dat lesgeven gaat en waar de kansen liggen, ook voor na de coronacrisis. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze ontwikkeling en hoe gaan we de nieuwe technieken incorporeren in de toekomst binnen de diverse opleidingsinstituten? Lees hier verder: Massaal digitaal Gepubliceerd op 1.6.2020 in het Arbo Magazine nummer 6.

 • Wim van Alphen heeft een white-paper geschreven over het Corona-virus en de crisis die hieruit volgt. Een heldere uitleg met stappenplan. Inleiding: In deze whitepaper wordt ingegaan op de Coronacrisis veroorzaakt door het Coronavirus COVID-19. Hier wordt geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke maatregelen als een gehele lockdown of een stapsgewijze sociale distantie (sociale onthouding) om een opbouw van groepsimmuniteit te verkrijgen. Voor beide is geen goed wetenschappelijk bewijs, de ervaring zal moeten uitwijzen wat de beste aanpak is. Lees verder: White-paper Coronavirus en Coronacrisis
  De white-paper is geschreven voor Toxic.nl een platform van SDU uitgevers in maart 2020.

 • Op het platform Arbo-online is een leuk stuk verschenen over het Symposium van PHOV, "Zand en Olie". Het gaat in op de gestelde dilemma's waar een veiligheidskundige, die wellicht ook af en toe denkt als bedrijfskundige, tegen aan kan lopen. Verder geeft echt een goed beeld van de dag, behaviorisme en andere zaken komen ook aan bod.
  Benieuwd geworden, lees hier verder: https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2020/01/veiligheidskundige-is-zand-en-olie-op-de-werkvloer-10120051 
  Gepubliceerd op 3.1.2020 op Arbo-online van Vakmedianet. 

 • PHOV bestaat 30 jaar. Hub Daniels is sinds de oprichting bij de stichting betrokken en heeft in de afgelopen 30 jaar veel veranderingen gezien. Hij kijkt in vakblad De Veiligheidskundige terug op de ontwikkeling van PHOV en het vakgebied. Editie december 2019.

 • Veiligheid binnen bedrijven vraagt nu vooral aandacht voor de mens. Dat stellen arbeids- en organisatiedeskundigen Bas Gorter (FrieslandCampina) en Ron Linden (Sabic). Werkdruk, werkstress, psychosociale arbeidsbelasting, duurzame inzetbaarheid. Het zijn dé belangrijke onderwerpen die nu aandacht vragen om ervoor te zorgen dat mensen binnen bedrijven gezond en veilig kunnen blijven werken. 
  Lees hier verder in het artikel: https://digimagazine.arbo-online.nl/ba_en_o_werkstress/phov_futureproof  
  Dit artikel is verschenen in het digi-magazine van Vakmedianet over werkstress, gepubliceerd op 13.11.'19.
   
 • Het vakblad Arbo heeft een nieuw artikel van Wim van Alphen gepubliceerd, het gaan over Proportioneel handelen bij gevaar, en het verschil tussen gevaar en risico. We willen allemaal een veilige omgeving. Maar in de praktijk verwarren we gevaren nogal eens met risico’s. Onder invloed van emoties geven we dan onnodig veel geld uit aan veiligheid. Kunnen we dat geld niet beter besteden aan maatregelen waarmee we meer gezondheidswinst boeken? Proportioneel handelen. 
  Dit artikel komt uit het Vakblad Arbo, jaargang 2019, nummer 11. 

 • In het Vakblad Arbo staat een boeiend interview met onze docent Ingeborg van der Geest.  Een stukje uit het artikel: "Vooringenomenheid is de grootste valkuil voor arboprofessionals. Arboprofessionals zijn doeners. Probleem? Dat fiksen we. Op het gevaar af dat er iets wordt opgelost dat geen probleem was." Herkenbaar wellicht? Benieuwd geworden naar de rest van het artikel, lees hier verder Artikel: "Weg van de bevestiging". Het artikel komt uit het Vakblad Arbo nummer 5 2019 van Vakmedianet.

 • Het blad Safety heeft een artikel gepubliceerd waarin de nieuwe norm NEN-EN 689 aan bod komt.  
  De NEN-EN 689 is de norm die je moet hanteren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen. De oude norm dateert al uit april 1995 en was hoog nodig aan herziening toe. In dit artikel beschrijft Wim van Alphen in het kort enkele kenmerken van de nieuwe norm. 
  Blootstelling op de werkplek beoordelen. Het artikel komt uit het blad Safety, jaargang 2019, nummer 1.

 • De NVVK-info heeft in haar eerste nummer van 2019 een artikel gepubliceerd van de hand van Wim van Alphen, het gaat over Blootstelling aan CMR-Stoffen. CMR Stoffen (carcinogene, mutagene en repro-toxische stoffen) vormen een sluipend gevaar. Want de effecten van blootstelling aan deze stoffen treden veelal pas veel later op. Wanneer de directe effecten niet merkbaar zijn, zijn veel mensen geneigd de stoffen als minder gevaarlijk te beschouwen. Maar wachten we met maatregelen tot er effecten optreden, dan is er niets meer dat we kunnen doen. Het artikel komt uit het NVVK-Info blad, jaargang 2019, nummer 1. 
  Lees hier verder... "Blootstelling aan CMR-Stoffen" 

 • In een nieuwsbrief van het paltform Arbo-online is een artikel gewijd aan de praktische en dagelijkse toepassing van de opgedane kennis in de MVK-opleiding van de PHOV. Twee cursisten, Rosa Groenewegen en Marco Vos zijn geïnterviewd en hun dagelijkse bevindingen zijn opgetekend. Benieuwd geworden naar de meerwaarde van de MVK in de praktijk? Lees hier verder.... ‘MVK verruimt je blik op veiligheid’ 

 • De Veiligheidskundige heeft een artikel geplaatst over de bredere kijk van een veiligheidskundige die ook arbeidshygiëne heeft gestudeerd. Onze oud-cursisten Edwin de Ligt en Dogay Kurt zijn geïnterviewd en geven aan wat de meerwaarde  is van het behalen van beide diploma's in hun dagelijkse praktijk. Benieuwd? Lees hier: Als bredere adviseur nu ook gericht op gezondheid van mensen.
  Het artikel komt uit het blad de Veiligheidskundige nummer 3 van uitgeverij Reijsiger to the point.

 • In het Vakblad Arbo van juli/augustus is een helder artikel verschenen over onderwijs. Hier heeft Wim van Alphen aan meegewerkt. Het gaat over hoe mensen in de leerstand te krijgen. Geef mensen de ruimte om beter te worden in wat ze doen, maar hoe doe je dat? Lees hier verder: Artikel: Ruimte voor ontwikkeling. Het artikel komt van Vakblad Arbo 7/8-2018, uitgeverij Vakmedianet.

 • Duidelijk artikel over de meerwaarde van de opleiding Procesveiligheid van PHOV. Een ongeluk zit in een klein hoekje, luidt het gezegde. Om die spreekwoordelijke ‘kleine hoekjes’ verder te minimaliseren is kwalitatief hoogwaardig veiligheidskundig onderwijs nodig. In het artikel lichten onze docenten Rolf van Dijk en Arthur Groot de opleiding toe. Artikel: Kwetsbaarheid van veiligheid. Het artikel is verschenen in het juli nummer in 2018 van Europoort Kringen. 

 • Het Vakblad Arbo heeft aandacht besteed aan het nieuwe push- and pullsysteem voor laboratoria. Medewerkers dienen beschermd te worden tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Maar wat werkt dan het het beste? Lees verder wat Wim hierover heeft geschreven.
  Artikel: Nieuwe ontwikkelingen in ventilatie, duwen en trekken.
  Het artikel is verschenen in mei 2018 in het Vakblad Arbo.

 • Het Chemisch Weekblad heeft aandacht besteed aan veilig werken in laboratoria, Wim van Alphen is hiervoor geïnterviewd. Lees wat Wim vindt van het strikt volgen van het arbobesluit binnen laboratoria, zinnig of onzinnig? Artikel: Gezond verstand in het lab. Het interview is uitgebracht in het Chemisch Weekblad van april 2018. 

 • Oud-cursisten Middelbare Arbeidshygiëne Barend Moleman en Dennis Haagen zijn geïnterviewd door Vakmedianet. In het interview ‘Zien, voelen, meten en begrijpen’ vertellen ze welke toevoeging zij zien van arbeidshygiëne op het vak veiligheidskunde. Het interview is 13 juni 2017 op www.arbo-online.nl geplaatst.

 • In een rondetafelgesprek is vanuit opleiders en bedrijven gesproken over de ontwikkeling van medewerkers en verschillende leervormen die kunnen worden ingezet. Want ieder mens leert anders. Het artikel 'Er is geen one size fits all' staat in Vakblad Arbo van mei 2017.

 • Naar aanleiding van zijn HVK-scriptie heeft John Schouwenaars het artikel 'Meer dan treinen; risicobeoordeling bij spoorwegovergangen' geschreven. Het artikel staat in het eerste nummer in 2017 van de NVVK-Info.

 • In het vakblad Arbo van december 2016 is een artikel gepubliceerd mede van de hand van Wim van Alphen over Tools voor toezicht.
  Veel bedrijven worstelen met de vraag wanneer en hoeveel toezicht zij op het werk van hun medewerkers moeten houden. Want die moeten zich houden aande veiligheidsregels en het juiste veiligheidsgedragvertonen. Daarvoor is er nu een praktische tool.
  Wil je verder lezen klik dan hier: Tool voor toezicht.

 • Wim van Alphen heeft een artikel geschreven dat gepubliceerd is in het Safety Magazine nummer 5 van 2016, het gaat over werken met gevaarlijke stoffen. Het artikel heeft als titel meegekregen " Kennisachterstand begint al op school". Als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen volgen ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo op. Parate veiligheidskennis ontbreekt vaak binnen organisaties en bedrijven. Het verkrijgen van kennis kan een probleem zijn. Benieuwd naar de rest van het artikel? klik dan hier: "Kennisachterstand begint al op school".

 • In het vakblad Process Control, van mei 2016, is uitgebreid aandacht besteed aan de opleiding Procesveiligheid van de PHOV. Het gaat over opleidingen voor de Procesindustrie, wat valt er te leren en welke aanbieders zijn er zoal. Het artikel is mede tot stand gekomen door door medewerking van onze docent Arthur Groot, als ervaringsdeskundige is de heer Ronald van Eerdenburgh (oud cursist van de opleiding Procesveiligheid) ingeschakeld en onze inhoudsdeskundige de heer Hub Daniels heeft ook aan het artikel meegewerkt.  Wil je verder lezen? Klik dan hier: "Procesindustrie in de schoolbanken".

 • Het Vakblad Arbo heeft in het mei-nummer van 2016 uitgebreid aandacht besteed aan het nieuwe leren. Met het artikel "Het gaat om de juiste mix. Vijf deskundigen over het nieuwe leren" is er ingegaan op wat het nieuwe leren nu precies inhoudt en wat de eventuele meerwaarde ervan is. Vanuit de PHOV was Wim van Alphen gevraagd als deskundige.
  Lees hier het artikel: "Het gaat om de juiste mix" Bronvermelding: Vakblad Arbo nr 5, 2016, Vakmedianet

 • In het blad NVVK-Info, nummer 1, maart 2016, is een artikel verschenen mede van de hand van onze directeur Wim van Alphen en de docent Gerben Heslinga met de titel: "Wat maakt gevaar tot risico?" Er is veel spraakverwarring rond het begrip risico. We halen de begrippen risico en gevaar namelijk vaak door elkaar. In de arbowetgeving gebeurt dit ook. 
  Wil je verder lezen? Lees dan het hele artikel: Wat maakt gevaar tot risico?

 • In het Vakblad Arbo nr 1,2 van 2016 is een recensie verschenen over het boek 'Beroepsziekten voorkomen' van de heer Paul Beumer. Hier wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van dit boek voor de diverse doelgroepen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan de recensie 'Beroepsziekten voorkomen in de praktijk'!

 • Ook in de NVVK-info is het boek 'Beroepsziekten voorkomen' besproken. Carsten Busch vind het hèt boek om 2016 mee te beginnen. Hij geeft aan: "Als veiligheidskundigen hebben we vaak het idee dat ongevallen het grootste probleem zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werkende mensen. Maar dat is een misvatting: beroepsziekten vormen in diverse opzichten een groter probleem." Lees hier de hele boekbespreking 'Beroepsziekten voorkomen; De sluipmoordenaars aangepakt'.

 • Tevens in de NVvA nieuwsbrief is het boek 'Beroepsziekten voorkomen' besproken. Jodokus Diemel geeft aan: Dit boek biedt, zowel voor de beginnende als voor meer ervaren arbeidshygiënisten, een groot aantal interessante en zeker ook leerzame casusbeschrijvingen. De hele boekbespreking lees je hier.

 • Op de website Arbo-online geeft Wim van Alphen naar aanleiding van het verschenen boek "Beroepsziekten voorkomen" een praktisch inkijkje op het vak Arbeidshygiëne. In het artikel "Houd de tijger in de kooi" van 2 november jongstleden kun je meer lezen!

 • In het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap nummer 3 van augustus 2015 is een artikel verschenen van de heer Rob in 't Veld. Het artikel heeft als titel: "Verlaagt het overheidstoezicht de kans op incidenten, ongevallen en rampen in de chemische industrie?" Rob is al jaren lang examinator van de HVK-opleiding bij PHOV.

 • Het arbopakket nog completer maken. Met dat doel biedt PHOV nu ook een opleiding aan op het gebied van Arbeids- en Organisatiekunde. In de nieuwsbrief van de NVvA wordt er dieper op de kopopleiding Arbeids- en Organisatiekunde in gegaan.

 • Waar de arboprofessional in het verleden vooraf gefocust was op technische beheersmaatregelen, wordt er tegenwoordig steeds meer gekeken naar organisatorische en individuele beheersmaatregelen. Hierin wordt de A&O-deskundige steeds belangrijker. In de NVVK-info van juli 2015 geven André Verbeek en Diederike ten Berge (moduleleiders bij PHOV) hun kijk op het vakgebied Arbeids- en Organisatiekunde.

 • Om ons 25-jarig bestaan te vieren, hebben wij in november 2014 een symposium georganiseerd, 'PHOV opent je de ogen'. Hoofdredacteur Jacqueline Joosten van Vakblad Arbo blikt terug in het artikel 'Kennis helpt preventie'.

 • 'Zijn er nog wel goede RI&E's?' vragen Wim van Alphen en Dick Oosthuizen zich af. Aan de RI&E worden veel eisen gesteld: volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit zijn daarvan misschien wel de belangrijkste. Maar hoe zit het daarmee eigenlijk in de praktijk? Bron: NVVK Info, juli 2014.

 • Kort geeft Wim van Alphen in het artikeltje Effe checke zijn kijk op de verspreiding van infectieziekten. Helpt frisse lucht of daglicht? En wat als antibiotica straks niet meer werkt? Lees het hier: FF checke. Het artikel is geschreven door Wim van Alphen. Bron: Vakblad Arbo, nr. 4 2014, Vakmedianet.

 • Een interessant artikel is verschenen over de dualiteit binnen de Arbowet, het artikel: "Het ballet van de Arbowet, gaat in op die dualiteit en de moeilijkheden waarmee welwillende werkgevers toch te maken krijgen ondanks hun goede wil! Inleiding: Veiligheid en gezondheid goed regelen is een lastige klus voor bedrijven. De arbowetgeving is onduidelijk, RI&E's zijn niet voldoende geborgd en de overheid rekent meer af op nul procent onveiligheid. Gevolg: hoge boetes die goedwillende bedrijven eerder demotiveren dan stimuleren. Lees hier het artikel: Het ballet van de Arbowet. Het artikel is geschreven door Wim van Alphen en Dick Oosthuizen. Bron: Vakblad Arbo, nr. 5 2014, Vakmedianet.

 • Ook in het blad NVVK-Info van februari 2014 is nog een ander artikel verschenen van Wim van Alphen. Hierin worden diverse ongevallenanalysemethodieken met elkaar vergeleken. Lees dat artikel hier: TRIPOD, SOAT, S137 en PRISMA langs de lat gelegd; Vergelijking van analysemethodieken voor ongevallen.

 • In het blad NVVK-Info van februari 2014 is een artikel verschenen geschreven door Wim van Alphen. Het artikel heeft als titel: "Kleinere eenheden en veiligheid van brandweerpersoneel" Experiment met snelle interventieteams hoopvol. Lees hier het artikel: Kleinere eenheden en veiligheid van brandweerpersoneel.

 • Op Brandveilig.com (Platform voor proffesionals in brandpreventie) is een artikel verschenen mede van de hand van Wim van Alphen ( onze directeur). Veiligheid van brandweerpersoneel is een heikel onderwerp. Brandweermensen in de uitrukdienst kunnen meer risico's lopen. Immers, bij gevaarlijke situaties waar andere mensen wegvluchten, gaan brandweermensen juist naar het gevaar toe. Benieuwd geworden naar de rest van het artikel, lees hier verder: Veiligheid van brandweerpersoneel, Soms is optimaliseren niet beter.

 • In het vakblad Arbo-Magazine van december 2013 is een artikel van de hand van onze directeur Wim van Alphen verschenen in samenwerking met Dick Oosthuizen met de titel "Aandacht voor gedrag is goed, maar niet genoeg. Vangnet voor fouten". In dit artikel wordt behandelt hoe vangnetten in hoogrisicovolle situaties het falen van mensen kan ondervangen. Lees hier het artikel: Vangnet voor fouten.

 • De eerste cursisten hebben de lessen van de Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne doorlopen. Naar aanleiding hierbij heeft de NVVK-info een artikel geplaatst over deze nieuwe opleiding. Het artikel beschrijft de mogelijkheden voor MVK'er en niet-MVK'ers om het diploma Middelbare Arbeidshygiëne te behalen. Lees hier het artikel: Middelbare Arbeidshygiëne: ook interessant voor MVK'ers!

 • Naar aanleiding van zijn HVK-scriptie "Is een voetbalvereniging veilig?" heeft oud-cursist René Bogerd artikelen geplaatst in diverse media. De artikelen gaan in op de risico's bij sportverenigingen. Sportverenigingen werken veelal met vrijwilligers, maar ook vrijwilligers kunnen risico's lopen. Hoe moet hier mee worden omgegaan en wat zijn mogelijke aansprakelijkheden? Lees hier de artikelen:
  Artikel NVVK-Info, editie december 2013: Is uw sportvereniging eigenlijk wel veilig?
  Artikel Fieldmanager, editie 8 2013: Veiligheid voor alles, ook op een sportaccommodatie?

 • In de NVVK Info van februari 2013 was een artikel te lezen van de hand van Wim van Alphen (directeur PHOV) over de eventuele nieuwe rol die de veiligheidskundige zou kunnen vervullen bij het terugdringen van beroepsziekten in nederland. Lees hier het artikel: "Nieuwe taak voor veiligheidskundigen?"

 • Het Parool heeft op 22 januari 2013 een artikel geplaatst van Wim van Alphen. Het artikel gaat in op beroepsziekten en het feit dat hier te weinig aandacht voor is vanuit de politiek, werkgevers, vakbonden en media. Lees hier het artikel: "Beroepsziekten eisen een zware tol".

 • PHOV heeft een commercial gemaakt! Wij willen graag voor nu en in de toekomst blijven zorgen voor goed opgeleide Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten en Procesveiligheidskundigen. Op deze wijze hopen wij bij te dragen aan het vergroten van de Veiligheid op de Nederlandse werkvloer, voor nu en in de toekomst! Bekijk de commercial!

 • In het landelijke gratis dagblad de Spits stond op 11 december 2012 het artikel 'Veiligheid is een gezamelijke verantwoordelijkheid' waarin Wim van Alphen als deskundige een aantal vragen heeft beantwoordt over arbeidsveiligheid. 

 • De journalist Guus van Rijswijck heeft een interview afgenomen bij Wim van Alphen over beroepsziekten in Nederland. Het interview is geplaatst in Arbomagazine in november 2012. Overheid en werkgevers hebben te veel aandacht voor korte termijneffecten van arbeidsongevallen.Voorlichtings-, stimuleringsprogramma’s en subsidies van het ministerie van SocialeZaken richten zich in belangrijke mate op het reduceren van direct waarneembare arbeidsongevallen. Meer lezen? 'Beroepsziekte is ondergeschoven kindje'.

 • 'Hogere veiligheidskundige zoekt arbeidshygiënist' is een artikel geschreven door Wim van Alphen over de verbinding die nodig is tussen arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit artikel is geplaatst in het digitale magazine Bedrijfsgezondheid BG.

 • 'Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen komen nader tot elkaar' door een combinatie van opleidingen. Lees hier meer over in het artikel dat in juli 2012 in de NVVK-info is geplaatst.

 • Wim van Alphen heeft een artikel geschreven over arbeidshygiëne. Dit artikel is in nummer 5, 2012 van Vakblad Arbo geplaatst en heeft als titel 'Métier in mineur'.

 • Ger Ristenpatt (oud-cursist van de opleiding Hogere Veiligheidskunde) heeft, samen met zijn mentor Henk Dolleman, een artikel gepubliceerd naar aanleiding van zijn HVK-scriptie. Het artikel ‘Zo leer je écht iets van bedrijfsincidenten!’ staat in de NVVK-info (verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) van oktober 2011.

 • Oud-cursist van de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK), Vincent Grijfrath, heeft naar aanleiding van zijn HVK-scriptie een artikel gepubliceerd in 'Praktijkblad Veiligheid' van juni 2011. Het artikel 'Vlug weg of vluchtweg?' gaat over het toepassen van vluchtwegen bij steigers in een BRZO-bedrijf.
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]