NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

PHOV in de media

PHOV in de media
 • In een nieuwsbrief van het paltform Arbo-online is een artikel gewijd aan de praktische en dagelijkse toepassing van de opgedane kennis in de MVK-opleiding van de PHOV. Twee cursisten, Rosa Groenewegen en Marco Vos zijn geïnterviewd en hun dagelijkse bevindingen zijn opgetekend. Benieuwd geworden naar de meerwaarde van de MVK in de praktijk? Lees hier verder.... ‘MVK verruimt je blik op veiligheid’ 

 • De Veiligheidskundige, het nieuwe blad voor de veiligheidskundige en alle aanverwante professionals in dit gebied, heeft een artikel geplaatst over de bredere kijk van een veiligheidskundige die ook arbeidshygiëne heeft gestudeerd. Onze oud-cursisten Edwin de Ligt en Dogay Kurt zijn geïnterviewd en geven aan wat de meerwaarde  is van het behalen van beide diploma's in hun dagelijkse praktijk. Benieuwd? Lees hier: Als bredere adviseur nu ook gericht op gezondheid van mensen.
  Het artikel komt uit het blad de Veiligheidskundige nummer 3 van uitgeverij Reijsiger to the point.

 • In het Vakblad Arbo van juli/augustus is een helder artikel verschenen over onderwijs. Hier heeft Wim van Alphen aan meegewerkt. Het gaat over hoe mensen in de leerstand te krijgen. Geef mensen de ruimte om beter te worden in wat ze doen, maar hoe doe je dat? Lees hier verder: Artikel: Ruimte voor ontwikkeling. Het artikel komt van Vakblad Arbo 7/8-2018, uitgeverij Vakmedianet.

 • Duidelijk artikel over de meerwaarde van de opleiding Procesveiligheid van PHOV. Een ongeluk zit in een klein hoekje, luidt het gezegde. Om die spreekwoordelijke ‘kleine hoekjes’ verder te minimaliseren is kwalitatief hoogwaardig veiligheidskundig onderwijs nodig. In het artikel lichten onze docenten Rolf van Dijk en Arthur Groot de opleiding toe. Artikel: Kwetsbaarheid van veiligheid. Het artikel is verschenen in het juli nummer in 2018 van Europoort Kringen. 

 • Het Vakblad Arbo heeft aandacht besteed aan het nieuwe push- and pullsysteem voor laboratoria. Medewerkers dienen beschermd te worden tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Maar wat werkt dan het het beste? Lees verder wat Wim hierover heeft geschreven.
  Artikel: Nieuwe ontwikkelingen in ventilatie, duwen en trekken.
  Het artikel is verschenen in mei 2018 in het Vakblad Arbo.

 • Het Chemisch Weekblad heeft aandacht besteed aan veilig werken in laboratoria, Wim van Alphen is hiervoor geïnterviewd. Lees wat Wim vindt van het strikt volgen van het arbobesluit binnen laboratoria, zinnig of onzinnig? Artikel: Gezond verstand in het lab. Het interview is uitgebracht in het Chemisch Weekblad van april 2018. 

 • Oud-cursisten Middelbare Arbeidshygiëne Barend Moleman en Dennis Haagen zijn geïnterviewd door Vakmedianet. In het interview ‘Zien, voelen, meten en begrijpen’ vertellen ze welke toevoeging zij zien van arbeidshygiëne op het vak veiligheidskunde. Het interview is 13 juni 2017 op www.arbo-online.nl geplaatst.

 • In een rondetafelgesprek is vanuit opleiders en bedrijven gesproken over de ontwikkeling van medewerkers en verschillende leervormen die kunnen worden ingezet. Want ieder mens leert anders. Het artikel 'Er is geen one size fits all' staat in Vakblad Arbo van mei 2017.

 • Naar aanleiding van zijn HVK-scriptie heeft John Schouwenaars het artikel 'Meer dan treinen; risicobeoordeling bij spoorwegovergangen' geschreven. Het artikel staat in het eerste nummer in 2017 van de NVVK-Info.

 • In het vakblad Arbo van december 2016 is een artikel gepubliceerd mede van de hand van Wim van Alphen over Tools voor toezicht.
  Veel bedrijven worstelen met de vraag wanneer en hoeveel toezicht zij op het werk van hun medewerkers moeten houden. Want die moeten zich houden aande veiligheidsregels en het juiste veiligheidsgedragvertonen. Daarvoor is er nu een praktische tool.
  Wil je verder lezen klik dan hier: Tool voor toezicht.

 • Wim van Alphen heeft een artikel geschreven dat gepubliceerd is in het Safety Magazine nummer 5 van 2016, het gaat over werken met gevaarlijke stoffen. Het artikel heeft als titel meegekregen " Kennisachterstand begint al op school". Als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen volgen ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo op. Parate veiligheidskennis ontbreekt vaak binnen organisaties en bedrijven. Het verkrijgen van kennis kan een probleem zijn. Benieuwd naar de rest van het artikel? klik dan hier: "Kennisachterstand begint al op school".

 • In het vakblad Process Control, van mei 2016, is uitgebreid aandacht besteed aan de opleiding Procesveiligheid van de PHOV. Het gaat over opleidingen voor de Procesindustrie, wat valt er te leren en welke aanbieders zijn er zoal. Het artikel is mede tot stand gekomen door door medewerking van onze docent Arthur Groot, als ervaringsdeskundige is de heer Ronald van Eerdenburgh (oud cursist van de opleiding Procesveiligheid) ingeschakeld en onze inhoudsdeskundige de heer Hub Daniels heeft ook aan het artikel meegewerkt.  Wil je verder lezen? Klik dan hier: "Procesindustrie in de schoolbanken".

 • Het Vakblad Arbo heeft in het mei-nummer van 2016 uitgebreid aandacht besteed aan het nieuwe leren. Met het artikel "Het gaat om de juiste mix. Vijf deskundigen over het nieuwe leren" is er ingegaan op wat het nieuwe leren nu precies inhoudt en wat de eventuele meerwaarde ervan is. Vanuit de PHOV was Wim van Alphen gevraagd als deskundige.
  Lees hier het artikel: "Het gaat om de juiste mix" Bronvermelding: Vakblad Arbo nr 5, 2016, Vakmedianet

 • In het blad NVVK-Info, nummer 1, maart 2016, is een artikel verschenen mede van de hand van onze directeur Wim van Alphen en de docent Gerben Heslinga met de titel: "Wat maakt gevaar tot risico?" Er is veel spraakverwarring rond het begrip risico. We halen de begrippen risico en gevaar namelijk vaak door elkaar. In de arbowetgeving gebeurt dit ook. 
  Wil je verder lezen? Lees dan het hele artikel: Wat maakt gevaar tot risico?

 • In het Vakblad Arbo nr 1,2 van 2016 is een recensie verschenen over het boek 'Beroepsziekten voorkomen' van de heer Paul Beumer. Hier wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van dit boek voor de diverse doelgroepen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan de recensie 'Beroepsziekten voorkomen in de praktijk'!

 • Ook in de NVVK-info is het boek 'Beroepsziekten voorkomen' besproken. Carsten Busch vind het hèt boek om 2016 mee te beginnen. Hij geeft aan: "Als veiligheidskundigen hebben we vaak het idee dat ongevallen het grootste probleem zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werkende mensen. Maar dat is een misvatting: beroepsziekten vormen in diverse opzichten een groter probleem." Lees hier de hele boekbespreking 'Beroepsziekten voorkomen; De sluipmoordenaars aangepakt'.

 • Tevens in de NVvA nieuwsbrief is het boek 'Beroepsziekten voorkomen' besproken. Jodokus Diemel geeft aan: Dit boek biedt, zowel voor de beginnende als voor meer ervaren arbeidshygiënisten, een groot aantal interessante en zeker ook leerzame casusbeschrijvingen. De hele boekbespreking lees je hier.

 • Op de website Arbo-online geeft Wim van Alphen naar aanleiding van het verschenen boek "Beroepsziekten voorkomen" een praktisch inkijkje op het vak Arbeidshygiëne. In het artikel "Houd de tijger in de kooi" van 2 november jongstleden kun je meer lezen!

 • In het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap nummer 3 van augustus 2015 is een artikel verschenen van de heer Rob in 't Veld. Het artikel heeft als titel: "Verlaagt het overheidstoezicht de kans op incidenten, ongevallen en rampen in de chemische industrie?" Rob is al jaren lang examinator van de HVK-opleiding bij PHOV.

 • Het arbopakket nog completer maken. Met dat doel biedt PHOV nu ook een opleiding aan op het gebied van Arbeids- en Organisatiekunde. In de nieuwsbrief van de NVvA wordt er dieper op de kopopleiding Arbeids- en Organisatiekunde in gegaan.

 • Waar de arboprofessional in het verleden vooraf gefocust was op technische beheersmaatregelen, wordt er tegenwoordig steeds meer gekeken naar organisatorische en individuele beheersmaatregelen. Hierin wordt de A&O-deskundige steeds belangrijker. In de NVVK-info van juli 2015 geven André Verbeek en Diederike ten Berge (moduleleiders bij PHOV) hun kijk op het vakgebied Arbeids- en Organisatiekunde.

 • In het nieuwe certificeringschema arbodeskundigen blijft na- en bijscholing een verplicht onderdeel. Maar wat heb je aan certificatie? En is het aanbod aan na- en bijscholing wel voldoende op peil? Hierover hebben Wim van Alphen, Huib Arts, Paul van Embden, Ronald Meijer, Dirk Muis, Kees Roelofs, Harry Tweehuysen en Petra Scheffers over in discussie gegaan tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door Vakblad Arbo. Lees er meer over in het artikel 'Kaf van koren scheiden, Rondetafelgesprek over certificeren leren en registreren' van mei 2015.

 • Om ons 25-jarig bestaan te vieren, hebben wij in november 2014 een symposium georganiseerd, 'PHOV opent je de ogen'. Hoofdredacteur Jacqueline Joosten van Vakblad Arbo blikt terug in het artikel 'Kennis helpt preventie'.

 • Eén wetgeving, twee gedachten, Je tot het uiterste inspannen om zo veilig mogelijk te werken en toch een hoge boete krijgen van de Inspectie SZW? Het kan, door onduidelijkheid in het Arbobesluit. Bron: Praktijkblad Veiligheid en Preventie, augustus 2014
   
 • 'Zijn er nog wel goede RI&E's?' vragen Wim van Alphen en Dick Oosthuizen zich af. Aan de RI&E worden veel eisen gesteld: volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit zijn daarvan misschien wel de belangrijkste. Maar hoe zit het daarmee eigenlijk in de praktijk? Bron: NVVK Info, juli 2014

 • Kort geeft Wim van Alphen in het artikeltje Effe checke zijn kijk op de verspreiding van infectieziekten. Helpt frisse lucht of daglicht? En wat als antibiotica straks niet meer werkt? Lees het hier: FF checke. Het artikel is geschreven door Wim van Alphen. Bron: Vakblad Arbo, nr. 4 2014, Vakmedianet.

 • Een interessant artikel is verschenen over de dualiteit binnen de Arbowet, het artikel: "Het ballet van de Arbowet, gaat in op die dualiteit en de moeilijkheden waarmee welwillende werkgevers toch te maken krijgen ondanks hun goede wil! Inleiding: Veiligheid en gezondheid goed regelen is een lastige klus voor bedrijven. De arbowetgeving is onduidelijk, RI&E's zijn niet voldoende geborgd en de overheid rekent meer af op nul procent onveiligheid. Gevolg: hoge boetes die goedwillende bedrijven eerder demotiveren dan stimuleren. Lees hier het artikel: Het ballet van de Arbowet. Het artikel is geschreven door Wim van Alphen en Dick Oosthuizen. Bron: Vakblad Arbo, nr. 5 2014, Vakmedianet

 • In de NVVK-info van mei 2014 is een artikel verschenen van de handen van Wim van Alphen en Dick Oosthuizen, dit stuk heeft als titel: Nieuwe kijk op de risico-inventarisatie en -evaluatie.  
  Inleiding: De huidige interpretatie over de aanpak van gevaren en risico’s is vaak niet correct. Er bestaat grote onduidelijkheid bij  de uitleg van de wet, deels terug te voeren op het door elkaar gebruiken van de termen ‘gevaar’ en ‘risico’. De arbowetgeving heeft een tweeledig (probabilistisch én deterministisch) karakter en zet door deze dubbele boodschap arbodeskundigen en bedrijven op het verkeerde been. Lees hier het artikel: Nieuwe kijk op de risico-inventarisatie en -evaluatie.

 • Op het platform arbo-online.nl is een artikel verschenen over de Arbowetgeving in Nederland, mede van de hand van Wim van Alphen: "De Arbowetgeving hinkt op twee benen". Introductie: Je tot het uiterste inspannen om zo veilig mogelijk te werken en toch een hoge boete krijgen van de Inspectie SZW? Het kan door onduidelijkheid in het Arbobesluit. Benieuwd geworden? Lees hier het artikel: Arbowetgeving hinkt op twee benen.

 • Ook in het blad NVVK-Info van februari 2014 is nog een ander artikel verschenen van Wim van Alphen. Hierin worden diverse ongevallenanalysemethodieken met elkaar vergeleken. Lees dat artikel hier: TRIPOD, SOAT, S137 en PRISMA langs de lat gelegd; Vergelijking van analysemethodieken voor ongevallen.

 • In het blad NVVK-Info van februari 2014 is een artikel verschenen geschreven door Wim van Alphen. Het artikel heeft als titel: "Kleinere eenheden en veiligheid van brandweerpersoneel" Experiment met snelle interventieteams hoopvol. Lees hier het artikel: Kleinere eenheden en veiligheid van brandweerpersoneel.

 • Op Brandveilig.com (Platform voor proffesionals in brandpreventie) is een artikel verschenen mede van de hand van Wim van Alphen ( onze directeur). Veiligheid van brandweerpersoneel is een heikel onderwerp. Brandweermensen in de uitrukdienst kunnen meer risico's lopen. Immers, bij gevaarlijke situaties waar andere mensen wegvluchten, gaan brandweermensen juist naar het gevaar toe. Benieuwd geworden naar de rest van het artikel, lees hier verder: Veiligheid van brandweerpersoneel, Soms is optimaliseren niet beter.

 • In het vakblad Arbo-Magazine van december 2013 is een artikel van de hand van onze directeur Wim van Alphen verschenen in samenwerking met Dick Oosthuizen met de titel "Aandacht voor gedrag is goed, maar niet genoeg. Vangnet voor fouten". In dit artikel wordt behandelt hoe vangnetten in hoogrisicovolle situaties het falen van mensen kan ondervangen. Lees hier het artikel: Vangnet voor fouten.

 • De eerste cursisten hebben de lessen van de Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne doorlopen. Naar aanleiding hierbij heeft de NVVK-info een artikel geplaatst over deze nieuwe opleiding. Het artikel beschrijft de mogelijkheden voor MVK'er en niet-MVK'ers om het diploma Middelbare Arbeidshygiëne te behalen. Lees hier het artikel: Middelbare Arbeidshygiëne: ook interessant voor MVK'ers!

 • In het magazine ProcessControl is er een leuke bedrijfspresentatie geplaatst over PHOV en een interesant stuk geschreven over de opleiding Procesveiligheid. Lees hier de presentatie 'Voor onderwijs dat het verschil maakt'.

 • Naar aanleiding van zijn HVK-scriptie "Is een voetbalvereniging veilig?" heeft oud-cursist René Bogerd artikelen geplaatst in diverse media. De artikelen gaan in op de risico's bij sportverenigingen. Sportverenigingen werken veelal met vrijwilligers, maar ook vrijwilligers kunnen risico's lopen. Hoe moet hier mee worden omgegaan en wat zijn mogelijke aansprakelijkheden? Lees hier de artikelen:
  Artikel NVVK-Info, editie december 2013: Is uw sportvereniging eigenlijk wel veilig?
  Artikel Fieldmanager, editie 8 2013: Veiligheid voor alles, ook op een sportaccommodatie?

 • PHOV was op tv op zondag 26 mei 2013 in het programma "Ondernemend Nederland" op RTL7.
  In Ondernemend Nederland wordt de kijker meegenomen in de wereld van zakelijk Nederland. Wekelijks staat er een ander thema centraal. Zo is PHOV te zien in het thema 'De Specialist'. Binnen dit thema worden weetjes en nieuwe ontwikkelingen van de meest uiteenlopende branches besproken. Wij laten bijvoorbeeld ondernemers kennis maken met de vakgebieden veiligheidskunde en arbeidshygiëne.

 • In de NVVK Info van februari 2013 was een artikel te lezen van de hand van Wim van Alphen (directeur PHOV) over de eventuele nieuwe rol die de veiligheidskundige zou kunnen vervullen bij het terugdringen van beroepsziekten in nederland. Lees hier het artikel: "Nieuwe taak voor veiligheidskundigen?"

 • Het Parool heeft op 22 januari 2013 een artikel geplaatst van Wim van Alphen. Het artikel gaat in op beroepsziekten en het feit dat hier te weinig aandacht voor is vanuit de politiek, werkgevers, vakbonden en media. Lees hier het artikel: "Beroepsziekten eisen een zware tol".

 • PHOV heeft een commercial gemaakt! Wij willen graag voor nu en in de toekomst blijven zorgen voor goed opgeleide Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten en Procesveiligheidskundigen. Op deze wijze hopen wij bij te dragen aan het vergroten van de Veiligheid op de Nederlandse werkvloer, voor nu en in de toekomst! Bekijk de commercial!

 • In het landelijke gratis dagblad de Spits stond op 11 december 2012 het artikel 'Veiligheid is een gezamelijke verantwoordelijkheid' waarin Wim van Alphen als deskundige een aantal vragen heeft beantwoordt over arbeidsveiligheid. 

 • De journalist Guus van Rijswijck heeft een interview afgenomen bij Wim van Alphen over beroepsziekten in Nederland. Het interview is geplaatst in Arbomagazine in november 2012. Overheid en werkgevers hebben te veel aandacht voor korte termijneffecten van arbeidsongevallen.Voorlichtings-, stimuleringsprogramma’s en subsidies van het ministerie van SocialeZaken richten zich in belangrijke mate op het reduceren van direct waarneembare arbeidsongevallen. Meer lezen? 'Beroepsziekte is ondergeschoven kindje'.

 • 'Nieuwe ontwikkelingen binnen het opleidingenveld van de hogere veiligheidskunde en de arbeidshygiëne', is geplaatst in de landelijke uitgave over Post-HBO opleidingen in Nederland van Millian.

 • 'Hogere veiligheidskundige zoekt arbeidshygiënist' is een artikel geschreven door Wim van Alphen over de verbinding die nodig is tussen arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit artikel is geplaatst in het digitale magazine Bedrijfsgezondheid BG.

 • 'Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen komen nader tot elkaar' door een combinatie van opleidingen. Lees hier meer over in het artikel dat in juli 2012 in de NVVK-info is geplaatst.

 • Wim van Alphen heeft een artikel geschreven over arbeidshygiëne. Dit artikel is in nummer 5, 2012 van Vakblad Arbo geplaatst en heeft als titel 'Métier in mineur'.

 • In nummer 3, 2012 van Vakblad Arbo is in het onderdeel 'Vakliteratuur' een artikel verschenen van Dennis Mets over het Handboek Risicobeheersing. Het artikel heet 'De RI&E: een gedeelde verantwoordelijkheid'.

 • Naar aanleiding van het Handboek Risicobeheersing is er op 15 december 2011 een interview met Wim van Alphen verschenen op www.werkenveiligheid.nl. Het artikel heet 'Wim van Alphen weet wel raad met de RI&E'.

 • Op de digitale keuzegids voor opleidingen, Millian, is een artikel verschenen waarin de verschillende veiligheidskundige opleidingen worden beschreven: Veiligheidskunde, zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

 • Ger Ristenpatt (oud-cursist van de opleiding Hogere Veiligheidskunde) heeft, samen met zijn mentor Henk Dolleman, een artikel gepubliceerd naar aanleiding van zijn HVK-scriptie. Het artikel ‘Zo leer je écht iets van bedrijfsincidenten!’ staat in de NVVK-info (verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) van oktober 2011.

 • Naar aanleiding van een interview met Hub Daniels (coördinator opleidingen Procesveiligheid) en Wim van Alphen (directeur) is er in oktober 2011 een artikel gepubliceerd in het blad 'Veiligheid & Risico' over de belangrijke bijdrage van onderwijs aan het bevorderen van veiligheid en het verminderen van risico's. Het artikel 'PHOV streeft naar een brede aanpak bij de opleiding tot veiligheidskundigen' is hier te lezen.

 • Oud-cursist van de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK), Vincent Grijfrath, heeft naar aanleiding van zijn HVK-scriptie een artikel gepubliceerd in 'Praktijkblad Veiligheid' van juni 2011. Het artikel 'Vlug weg of vluchtweg?' gaat over het toepassen van vluchtwegen bij steigers in een BRZO-bedrijf.

 • In het blad 'Chemie Magazine' van januari 2011 is een artikel verschenen over de cursus 'Coördineren BRZO binnen bedrijven'. Dit artikel gaat over de inhoud van deze cursus en de ervaringen van de deelnemers. Het artikel 'Minder kans op spraakverwarring' is hier te lezen.

 • Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Leren van ongevallen' is er op 21 april 2009 een artikel verschenen op www.arboonline.nl.

 • Voor de NVvA heeft Paul Swuste in 2009 het boek 'Leren van ongevallen' besproken. De boekbespreking heet 'Leren van ongevallen, een overzicht van analysemethodieken'.
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]