SCHRIJF JE IN

voor Procesveiligheid Inschrijven

Procesveiligheid

Procesveiligheid

Deze opleiding behandelt natuurlijk de procesveiligheid maar ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Lees verder

VOOR WIE

MVK’ers, HVK’ers, process engineers, procestechnologen, vergunningverleners en inspecteurs bij de overheid, operators en contractors in de procesindustrie zonder MVK- of HVK-opleiding.

Ervaring cursist Paul Voswinkel, Firma Neste, "Voor elk deel van de cursus zijn er docenten met ruime ervaring aan theorie en praktijk. Dit maakt niet alleen de cursus interessanter omdat elk persoon het op zijn manier overbrengt maar het heeft ook zijn "reset" binnen de klas want er staat weer een ander persoon. Dit houd je alert en bij de les. Ook de onderlinge gesprekken en deling van ervaringen zijn een aanvulling op het geheel.
Samenvattend: Een waardevolle cursus voor iedere MVK/HVK en process safety specialist/engineer/manager die niet alleen in de breedte maar ook in de diepte waarde toevoegend is geweest, het afsluitende examen geeft je ook het gevoel van meerwaarde.

OPZET

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen, waarvan 1 reservedag. Deze dag in is ingepland om eventuele uitgevallen lessen in te halen. Gaat alles volgens planning door vervalt deze dag en heb je die dag geen les. De opleiding beslaat dus in totaal 7 lesdagen van 09.30 tot 17.00 uur en het tentamen van 13.00 tot 16.00 uur.

DATA

De cursus Procesveiligheid start weer op 13 september 2018. U kunt zich nog inschrijven voor deze cursus, er is nog plaats.

Data cursus Procesveiligheid najaar 2018:
13.09.2018
27.09.2018
04.10.2018
11.10.2018
01.11.2018
08.11.2018
15.11.2018 
Tentamen is op 29.11.2018.

LOCATIE

Utrecht

KOSTEN

€ 2.450,- incl. lesmateriaal, excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

BIJZONDERHEDEN

Diploma/certificaat
De cursisten die voldaan hebben aan de eisen van deelname ontvangen een certificaat. Als je het tentamen met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je een diploma. Je kan zelf kiezen of je het tentamen wel/niet wenst te maken.

Deze opleiding levert in het kader van het onderhoudssysteem AH/VK Hobéon-SKO AH" en
SKO-VK 7 punten op. 

INHOUD

De opleiding behandelt naast de procesveiligheid ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Onderwerpen:
Introductie

 • Herhaling begrippen gevaar – risico – veiligheid.
 • Definitie en algemene kenmerken Procesveiligheid.
 • Externe veiligheid/Seveso III/BRZOVerplichtingen BRZO II (PBZO-document, Veiligheidsbeheerssysteem VBS, Veiligheidsrapport VR).
 • Veilig ontwerpen proces en installaties: Procesveiligheidsanalyse, Inherente(re) veiligheid, Materiaalkeuze.
 • Beveiligingslagen/UI-model.
 • Veiligheidsstudies.

Procestechnologie en installaties

 • Fysische en chemische reacties; massa- en warmtebalans, endotherme en exotherme reacties; run away en katalysatoren.
 • Veel voorkomende unit-operations (o.a. destilleren, extraheren, drogen en bevochtigen, scheidingstechnieken, absorberen, kristalliseren en kraken), procesbeschrijving en specifieke gevaren.
 • Apparaten (reactor, compressor, droger, warmtewisselaar); korte beschrijving werking en beschrijving specifieke gevaren.
 • Opslag en transport.

Processchema's, P&ID's

Mechanische veiligheid

 • Materiaalkeuze (Corrosieve eigenschappen procesmedium, chemische samenstelling procesmedium, belasting, temperaturen, kosten, verkrijgbaarheid, lasbaarheid).
 • Corrosie/Erosie/Liquid metal Embrittlement.
 • Vermoeiing/Creep.
 • Wanddikte.
 • Safety relief valves (PSV, Burst disk, Flare).

PED

 • PED/Besluit drukapparatuur.
 • Enkelvoudig drukapparaat.
 • PED Categorie-indeling.
 • Samenstellen/druksystemen.
 • Keuring voor ingebruikneming (KVI).

ATEX

 • Wetgeving.
 • Gevarenzones (voorwaardenindeling, afmetingen zones, gas en stof, gesloten gebouwen.
 • Apparatuurkeuze (richtlijnen, apparatuurspecificatie, categorie apparatuur in relatie tot zone, temperatuurgroepen en samenstellen.

Onderhoud

 • Maintenance management.
 • Risk based maintenance decisioning.
 • Risk based inspection.
 • Reliability centerered maintenance.
 • Maintenance performance.
 • Management of change (MOC).

Kwalificeren en kwantificeren van risico's

 • LOPA.
 • SIL-classificatie.
 • Kwalitatieve analysetechnieken (Terminologie, HAZOP en FMEA).
 • Kwantitatieve analysetechnieken (gebeurtenissenbomen, LOPA, SIL, faalkansen).
 • Menselijk falen.

Consequentie kwantificering (QRA, Safeti)

 • Philosophy and social risk criteria.
 • Basic models, effects, calculation and moddeling.
 • Environmental aspects, lethal effects.
 • BEVI, Safeti.

Instrumentele beveiliging

 • Definities en componenten.
 • Equipment under control.
 • Functionele veiligheid (IEC61508 en 61511).
 • SIS-design.
 • Berekening PFD.

Incidentenonderzoek

 • Ongevallen en risico's.
 • Paradigma's en modellen.
 • Methodieken en instrumenten (o.a. Tripod en Beta).

Uitvoering grote projecten/turnarounds

 • uitvoering grote projecten/turnarounds.
 • organisatie, doelstellingen en taken.
 • contractormanagement.
 • rol SHE in het proces.
 • betekenis VCA.
 • VGM plan en activiteiten tijdens uitvoering.
 • RI&E contractors.

Brand en explosies

 • Definitie brand, ontstaan en voorkomen.
 • Definitie explosie; gevaren en gevolgen.
 • Chemische brand en explosies.
 • Gas-, damp- en nevelexplosies (ontstekingsenergie, ontstekingstemperatuur, concentratie, vlampunt, explosiegrenzen, effecten en verloop, voorkomen en beperken gevolgen.
 • Vaste en vloeistofexplosies.
 • Thermische explosie of run away.
 • Stofexplosie.
 • Fysische explosies (nucleair, barsten van drukvaten, BLEVE).

Gevaarlijke stoffen

 • Definitie en begrippen.
 • Wettelijk kader: Arbowet, CLP-verordening, REACH en ADR (voor vervoer).
 • Verschillende groepen van gevaarlijke stoffen en hun effecten.
 • CMR-stoffen: Carcinogeen; Mutageen; Reproductietoxisch.
 • Brandbare en explosieve stoffen.
 • Opslag: PGS15-richtlijn.
 • Informeren medewerkers: Voorlichting en onderricht, veiligheidssignalering, calamiteitenplan.


Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]