SCHRIJF JE IN

voor Veiligheid en Milieu in laboratoria Inschrijven

Veiligheid en Milieu in laboratoria

Veiligheid en Milieu in laboratoria

VEILIGHEID EN MILIEU IN LABORATORIA

Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico's inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer gaan leven?

Lees verder

VOOR WIE

Arbocoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen, milieucoördinatoren, BHV’ers en andere laboratoriummedewerkers.

OPZET

In de cursus behandelen we hoe je op een praktische manier binnen laboratoria een goede invulling kan geven aan veilige werkomstandigheden en een goed milieubeheer. Praktijkervaringen, theorie en casussen krijg je op interactieve wijze gepresenteerd. Zo leer je hoe je een veiligheids- en milieuzorgsysteem kan opzetten, zonder dat deze van één persoon afhankelijk is, en binnen de afdeling systematisch kan borgen. Tevens krijg je inzicht in veiligheidsgedrag en ontwikkel je vaardigheden om dit gedrag te stimuleren in je eigen organisatie.

DATA

De eerstvolgende cursussen zijn gepland op: 

Cursus I: 
Donderdag 17.9.2020
Donderdag 24.9.2020
Donderdag 01.10.2020
Dinsdag     06.10.2020

Deze cursus zit reeds vol. 

-----------------------------------------------------

Cursus II:
Dinsdag 27.10.2020
Dinsdag 03.11.2020
Dinsdag 10.11.2020
Dinsdag 17.11.2020

Voor deze cursus kan er nog worden aangemeld. 

De gehele cursus bestaat uit vier dagen.

Lestijden van 9.00 tot 16.30 uur

LOCATIE

Utrecht

KOSTEN

€ 1.950,- incl. lesmateriaal, excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

DOCENTEN

• Dr. W.J.T. (Wim) van Alphen, Directeur PHOV, Chemicus/Microbioloog, Arbeidshygiënist    
  (RAH) en veiligheidskundige (HVK).

• Dhr. Corné Bulkmans, arbeidshygiënist, PHOV.

Beiden hebben langdurige ervaring in laboratoriumwerk en adviseren op het gebied van veiligheid en milieu.
Daarnaast zijn zij als docent verbonden aan diverse opleidingen op arbo, veiligheidskundig en arbeidshygiënisch gebied.

INHOUD

Laboratoria zien zich geconfronteerd met vele eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Deze eisen worden gesteld vanuit kwaliteitssystemen, maar ook vanuit interne regels en wettelijke eisen en - hopelijk ook - vanuit medewerkers op de laboratoria zelf.

Onderwerpen die wij tijdens de cursus behandelen zijn:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en risicobeheersing volgens het systeem van Herkenning, Evaluatie en Beheersing (HEB).
 • Arbowetgeving en arbo- en milieuzorg binnen laboratoria.
 • Opzetten van een arbo- en milieumanagementsysteem.
 • De rol van de preventiemedewerker/arbocoördinator.
 • Veiligheid bij het werken met gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.
 • Indeling en etikettering van chemicaliën volgens de nieuwe GHS-CLP verordening.
 • Opslag van chemicaliën volgens PGS15.
 • Afval: scheiding en afvoer.
 • Inrichting van laboratoria.
 • Brandveiligheid en explosieveiligheid (ATEX) binnen laboratoria.
 • Leren van ongevallen.
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van chemicaliën en micro-organismen.
 • Stimuleren van veiligheidsgedrag.

Op de laatste dag van de cursus zal een aantal casussen worden behandeld.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]