SCHRIJF JE IN

voor Specialisatie HVK Inschrijven

Specialisatie HVK

Inhoud Specialisatie HVK

Inhoud Specialisatie HVK

De Specialisatie Hogere Veiligheidskunde voor Arbeidshygiënsiten bestaat uit:

Module Leren van incidenten en ongevallen
In deze module wordt ingegaan op:

 • Achtergronden van ongevalsmodellen
 • Definities en soorten ongevallen
 • Het opzetten van een ongevallenmeldingsprocedure
 • Door het uitvoeren van ongevalsonderzoek verzamelen van feiten om tot een goede reconstructie van het incident te kunnen komen.
 • Ongevalanalyse om de oorzaken en de achterliggende oorzaken van het incident te kunnen bepalen. Hierbij wordt een aantal ongevallenanalysemethoden gepresenteerd
 • Het verschil tussen arbeidsongevallen en ongevallen in de procesindustrie.

Module Veiligheid
Deze module gaat dieper in op de verschillende veiligheidskundige onderwerpen.

 • Risicobeheersing
 • Elektrische veiligheid
 • Veiligheid machines en arbeidsmiddelen
 • Security en sociale veiligheid
 • Opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS15
 • Bouwveiligheid (incl. werken op hoogte en in besloten ruimtes) en V&G-plannen en coördinatorenfuncties, werkvergunningen
 • Explosieveiligheid waarbij geleerd wordt met ATEX te werken.

Tijdens een praktijkdag gaan we met diverse van deze onderwerpen aan de slag.

Module Procesveiligheid
Deze module richt zich op het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico's van installa­ties met gevaarlijke stoffen. Dit zowel voor de ontwerpfase als voor de gebruiksfase. De diverse onderdelen van een risicoanalyse worden verklaard:

 • het identificeren van gevaarlijke situaties middels de HAZOP techniek
 • het berekenen van de kans op optreden en escalatie van ongevalscenario’s d.m.v. technieken als foutenbomen en ge­beurtenissen­bomen
 • het borgen van veiligheid in het ontwerptraject van technische installaties
 • het SIL classificeren: het bepalen van de noodzakelijke risicoreductie door beveiligingen
 • het analyseren van de rol van de mens (menselijk falen).

Scriptietraject
Voor het scriptietraject voer je een praktijkopdracht uit, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant. De scriptie betreft meestal een actueel veiligheidskundig probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Bij het uitwerken van de scriptie word je begeleid door een deskundige mentor. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de scriptie uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]