SCHRIJF JE IN

voor Middelbare Arbeidshygiëne Inschrijven

Middelbare Arbeidshygiëne

 Kwaliteit

Kwaliteit

PHOV kent geen winstoogmerk maar heeft kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het vakgebied als doelstellingen. Daarom hebben we onder andere speciaal een kwaliteitssysteem opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. Het managementteam van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het MBO-onderwijs en de markt. 

De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol.

Nederlandse Vereniging voor ArbeidshygiëneNVvA

De beroepsvereniging NVvA kijkt vanuit haar expertise mee naar de invulling van het programma, zodat de opleiding volledig aansluit bij de praktijk.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]