SCHRIJF JE IN

voor Specialisatie Middelbare Veiligheidskunde Inschrijven

Specialisatie Middelbare Veiligheidskunde

Begeleiding en toetsing

Begeleiding en toetsing

Cursusleider

Elke cursusgroep krijgt een cursusleider toegewezen. Tijdens de specialisatie begeleidt deze cursusleider de cursisten. 

Intakegesprek

Voor aanvang van de opleiding vindt er een intakegesprek plaats tussen de cursist en de cursusleider. Tijdens het gesprek worden onder andere de leerdoelen van de cursist besproken.

Digitale leeromgeving

Tijdens de specialisatie heb je toegang tot onze online leeromgeving.

Inhalen lessen

Als je onderdelen van het programma moet missen, is het mogelijk deze onderdelen bij een volgende cursusgroep in te halen.

Toetsing

De modules worden getoetst door middel van opdrachten en/of tentamens.

Aan het begin van de specialisatie start het scriptietraject, dat doorloopt na het cursorisch gedeelte. Het scriptietraject wordt afgesloten met een presentatie en verdediging van de scriptie.

Begeleiding scriptietraject

Het scriptietraject wordt behandeld als separaat traject en resulteert in een scriptie. Samen met enkele medecursisten vorm je een scriptiegroep (als intervisiegroep), waarin de scriptie besproken wordt. PHOV wijst een mentor toe voor het beantwoorden van vragen over het scriptietraject.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]