SCHRIJF JE IN

voor Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne Inschrijven

Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne

Inhoud Specialisatie MAH

Inhoud Specialisatie MAH

De Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne voor MVK'ers bestaat uit:

 

Module Fysieke belasting

 • Ergonomische principes
 • Herkennen van situaties waarbij sprake is van mogelijke fysieke overbelasting
 • Samenhang tussen fysieke en mentale belasting
 • Mogelijke beheersmaatregelen   
 • Herkennen van risicovolle situaties
 • Herinrichting/nieuwbouw van arbeidsplaatsen volgens de ergonomische principes. 

Module Gevaarlijke stoffen

 • Gevaren en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Verschillende meetmethoden en meetapparatuur voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Rol en effect van biomonitoring
 • Begrijpen, beoordelen en uitvoeren van een meetstrategie
 • Interpreteren van niet complexe meetwaarden
 • GHS-CLP en Reach.

Met een praktijkdag voor het werken met meetapparatuur. 

Module Fysische factoren

 • Theoretische achtergrond van geluid, trillingen, klimaat, verlichting en straling
 • Risico’s van ioniserende en niet-ioniserende straling
 • Risico’s van lichaams- en handarmtrillingen
 • Beheersmaatregelen ter optimalisatie van de werkomstandigheden straling, verlichting, geluid en trillingen.

Inclusief praktijkdag. 

Scriptietraject
Voor de scriptie voer je een praktijkopdracht uit, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant. De opdracht betreft meestal een actueel arbeidshygiënisch probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Samen met enkele medecursisten vorm je een scriptiegroep (als intervisiegroep), waarin de scriptie besproken wordt. PHOV wijst een mentor toe voor het beantwoorden van vragen over de scriptie. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de scriptie uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]