SCHRIJF JE IN

voor Kopopleiding A&O Inschrijven

Kopopleiding A&O

Inhoud kopopleiding

Inhoud kopopleiding

De kopopleiding Arbeids- en Organisatiekunde bestaat uit:

Module Inleiding
In deze module maak je kennis met de rol en functie van de A&O’er. Wat is het speelveld en hoe kun je van toegevoegde waarde zijn voor organisaties en bedrijven. We staan ook stil bij de ontwikkeling van de A&O’er. We behandelen de kerntaken, competenties, intervisie en intercollegiale toetsing. 

Module Kwaliteit van de arbeid
Kwaliteit van de arbeid is de bronaanpak van een A&O’er. Als de arbeid niet goed is georganiseerd, is de kans op ongemotiveerde medewerkers groot, kan werkdruk als te hoog worden ervaren, kan dit effect hebben op de gezondheid van medewerkers, tot verzuim leiden, invloed hebben op arbeidstevredenheid en is er een grotere kans dat er ongevallen plaats vinden. De factoren die invloed hebben op de kwaliteit van de arbeid worden in deze module behandeld. Ook komen verschillende benaderingen van kwaliteit van de arbeid aan bod en wordt gekeken hoe dit in kaart kan worden gebracht en verbeterd kan worden. 

Module Adviesvaardigheden A&O
Deze module is gericht op het ontwikkelen van advies- en schrijfvaardigheden van de A&O'er. Deze zijn essentieel om de klantvraag scherp te krijgen en helder over te brengen. De opgedane vaardigheden kun je direct toepassen bij de moduleopdrachten en in de praktijk. 

Module Verzuimmanagement
In deze module komt verzuimmanagement in brede zin aan bod. Hoe kunnen organisaties zaken rondom verzuim goed organiseren en vertalen in effectief beleid? De rol van de A&O’er hierin kan divers zijn, waardoor een breed pallet van kennis en vaardigheden nodig is. En hoe verhoudt verzuimmanagement zich tot duurzame inzetbaarheid en waar liggen de grenzen van beide? Daarnaast vindt er een verdieping plaats naar relevante wetgeving, het uitvoeren van verzuimanalyses en hoe om te gaan met de balans tussen belasting en belastbaarheid van medewerkers. 

Module Duurzame inzetbaarheid
In het verlengde van verzuimmanagement komt in deze module de preventieve kant meer aan bod. Hoe kunnen werkgevers en werknemers werken aan duurzame inzetbaarheid? Wat verstaan we hieronder en hoe pakken we het aan? Naast fysiek en mentaal gezond zijn en blijven, is er specifieke aandacht voor zaken die samenhangen met duurzame inzetbaarheid van medewerkers zoals arbeidsmotivatie, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling, levensfases en balans tussen werk en privé.
Uiteraard hebben we hierbij veel aandacht voor de rol en vaardigheden van de A&O’er en hoe deze kan adviseren over programma’s op dit terrein, de implementatie en borging daarvan. 

Module Veranderprocessen
Naast de vakinhoud is het noodzakelijk om jezelf te ontwikkelen tot een professionele adviseur die in staat is om kennis over te dragen en draagvlak voor zijn adviezen te creëren. Communicatievaardigheden, trainen en presenteren worden jouw tweede natuur. 

Module A&O’er als onderzoeker
De A&O’er moet in staat zijn om goed organisatieonderzoek uit te voeren. Daar waar de Hoger Veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten concrete risicovolle situaties en activiteiten kunnen beoordelen is dat voor de A&O’er toch wel anders. De A&O’er doet vooral onderzoek naar de menselijke factor in de organisatie. Maar wat wil je meten, waarmee wil je meten, is het te meten? Door middel van A&O-onderzoeksinstrumenten wordt een verdieping gemaakt in het uitvoeren van organisatieonderzoek. Hierin zal het onderzoeken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) specifiek aan de orde komen. 

Traject eindopdracht
Voor de eindopdracht voer je een praktijkopdracht uit in de vorm van een stage, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant. De eindopdracht betreft meestal een actueel arbeids- en organisatiekundig probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de eindopdracht en zo kost het relatief de minste tijd. Bij het uitwerken van de eindopdracht word je begeleid door een deskundige mentor. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de eindopdracht uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.

 

(Cursisten toegelaten tot de kopopleiding krijgen vrijstelling voor de basismodules Wet- en regelgeving, Adviesvaardigheden, Algemene veiligheidskunde en arbeidshygiëne, Risico-inventarisatie en -evaluatie, Beïnvloedingsvaardigheden en Managementsystemen. Deze zes modules samen met de modules van de kopopleiding A&O vormen de volledige opleiding Arbeids- en Organisatiekunde van PHOV. Kijk voor de inhoud van de basismodules bij de inhoud van de opleiding Hogere Veiligheidskunde.)Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]