SCHRIJF JE IN

voor Specialisatie Arbeidshygiëne Inschrijven

Specialisatie Arbeidshygiëne

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Hobéon SKODe opleiding Arbeidshygiëne van PHOV is toegelaten door Hobéon SKO. Deze certificerende instelling ziet toe op de kwaliteit van de opleiding, waarbij periodiek de opleiding wordt getoetst. Steekproefsgewijs worden ook eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

PHOV heeft kwaliteit hoog in het vaandel en heeft daarom een kwaliteitssysteem opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. De directie van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling Hobéon en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt.

De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol. 

VNCI

VNCIDe Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) kijkt vanuit haar expertise mee naar de invulling van het programma, zodat de opleiding volledig aansluit bij de praktijk.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]