SCHRIJF JE IN

voor Specialisatie Arbeidshygiëne Inschrijven

Specialisatie Arbeidshygiëne

Inhoud specialisatie AH

Inhoud specialisatie AH

De Specialisatie Arbeidshygiëne voor HVK'ers bestaat uit:

Module Fysische factoren
Dit primaire kennisgebied omvat de volgende factoren: geluid, trillingen, klimatologische factoren (warmte, koude), niet-ioniserende straling en verlichting.

Klimaattechnologie

 • Kennis van installaties ten behoeve van verdergaande klimaatbeheersing: verwarmingssystemen, koelsystemen en ventilatiesystemen
 • Kennis van de ergonomische aspecten van binnenklimaat en verlichting, meetmethoden, effecten op de mens en beoordelingsnormen.

Met een praktijkdag ter kennisname van draagbare arbeidshygiënische meetapparatuur en achterliggende analyseapparatuur.

Module Fysieke belasting
Fysieke belastingsfactoren en ergonomie

 • Kennis van ergonomie en het optimaliseren van de mens-werk relatie en de arbeidsomstandigheden door aanpassing van de werkplek, machines en gereedschap aan de werknemer
 • Herkennen van de verschillende vormen van fysieke belasting en de daarbij horende risico’s: tillen, trekken/duwen, repeterende bewegingen, trillingen
 • Kennis van antropometrische kentallen
 • Kennis van meetmethodes om fysieke belasting te kwantificeren, normen en grenswaarden
 • Wet en regelgeving inzake fysieke belasting en werkplekken
 • Strategie voor het uitvoeren van individuele werkplekonderzoeken en afdelingsonderzoeken
 • Adviseren bij nieuw- en verbouw.

Module Chemische factoren
Humane toxicologie en epidemiologie

 • Evaluatie en interpretatie van toxicologische informatie afkomstig van wetenschappelijke publicaties
 • Kennis van basale toxicologische methoden en technieken
 • Kennis van de algemene principes over hoe toxische substanties worden geabsorbeerd, gemetaboliseerd en geëlimineerd in het menselijk lichaam
 • Kennis van de algemene principes van de effecten die toxische stoffen hebben op mensen (dosiseffect relaties).


Epidemiologie en biostatistiek
Kennis van epidemiologische technieken en principes, het opzetten, evalueren en interpreteren van epidemiologische studies. Kennis van begrippen zoals confounding, effect modificatie, epidemiologische kentallen zoals incident en prevalentie ratio's en associatie maten als Odds Ratio's, Risk Ratio’s en Prevalence rate ratio's.
Aandacht voor inhalatoire blootstelling (gassen, dampen en stof) en huidblootstelling met inbegrip van het concept van totale blootstelling. Voor elk van de factoren moet men tot de volgende vaardigheden in staat zijn:

 • Kwalificeren, kwantificeren en evalueren van de blootstelling van werknemers, door het bepalen van de blootstelling en conclusies te trekken uit de verzamelde gegevens
 • Het begrijpen van de grondslagen van biologische ‘monitoring’
 • Vaststellen van het gezondheidsrisico van de blootstelling, mede op basis van normen en grenswaarden
 • Evalueren van het werkproces en methodes op hun vermogen om potentieel schadelijke luchtvervuilende stoffen te genereren, met het oog op de mogelijkheid om deze stoffen te reduceren tot acceptabele niveaus
 • Adviseren over maatregelen om de blootstelling te beheersen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Basale kennis van de volksgezondheid en de interactie met arbeidsomstandigheden, kennis van preventieve gezondheidsbeschermende maatregelen en kennis van volksgezondheid stimulatieprogramma's.

Gezondheidsleer (beroepsziekten)

Module Biologische factoren
Aandacht voor biologische factoren: organisch stof en micro-organismen. Voor elk van de factoren moet men tot de volgende vaardigheden in staat zijn:

 • Kwalificeren, kwantificeren en evalueren van de blootstelling van werknemers, door het bepalen van de blootstelling en conclusies te trekken uit de verzamelde gegevens
 • Kennis van merkers van biologische blootstelling
 • Vaststellen van het gezondheidsrisico van de blootstelling, mede op basis van normen en grenswaarden
 • Kennis van het verschil tussen pathogene en niet pathogene organismen in de werkomgeving
 • Adviseren over maatregelen om de blootstelling te beheersen volgens de arbeidshygiënische strategie, eventueel in samenwerking met specialisten.

Scriptietraject

Voor het scriptietraject voer je, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant, een praktijkopdracht uit. De scriptie betreft meestal een actueel arbeidshygiënisch probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Bij het uitwerken van de scriptie word je begeleid door een deskundige mentor. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de scriptie uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]