SCHRIJF JE IN

voor Combi HVK, AH en/of A&O Inschrijven

Combi HVK, AH en/of A&O

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

HobéonDe opleidingen Arbeidshygiëne, Arbeids- en Organisatiekunde en Hogere Veiligheidskunde van PHOV zijn toegelaten door Hobéon SKO. Deze certificerende instelling ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen en toetst periodiek de opleidingen. Tevens worden er steekproefsgewijs eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

Als stichting zonder winstoogmerk heeft PHOV al ruim 25 jaar kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom is er speciaal een kwaliteitssysteem opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. Het managementteam van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt.

De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]