SCHRIJF JE IN

voor Combi HVK, AH en/of A&O Inschrijven

Combi HVK, AH en/of A&O

Waarom deze opzet?

Waarom deze opzet?

Een integraal opgeleide professional is van meerwaarde voor het bedrijf. Een professional die de risico's en gevaren van verschillende kanten bekijkt: vanuit een technische, organisatorische en gedragsinvalshoek. Een professional die kijkt naar gezondheidsrisico's op de korte termijn en op de lange termijn en hierbij rekening houdt met organisatorische en bedrijfseconomische factoren. 

Het vakgebied en het werkgebied van de Hoger Veiligheidskundige, de Arbeidshygiënist en de Arbeids- en Organisatiedeskundige zijn nauw met elkaar verbonden. Dit betekent dat er steeds meer de behoefte bestaat aan deskundigen die op deze vakgebieden goed zijn opgeleid en gecertificeerd. Een gecombineerde opleiding biedt de mogelijkheid om in beperkte tijd twee of drie diploma’s te behalen.

Stichting PHOV heeft de missie bij te dragen aan de kennisvergroting op veiligheidskundig gebied én aanverwante gebieden. Zo is breed gezien arbeidshygiëne een veiligheidskundig onderwerp: bijvoorbeeld blootstelling aan gevaarlijke stoffen die op termijn tot gezondheidsletsel leiden. De Arbeids- en Organisatiedeskundige kijkt naar de organisatie, het gedrag en de cultuur, om te zorgen dat de maatregelen die worden voorgesteld ook daadwerkelijk in het bedrijf worden doorgevoerd.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]