SCHRIJF JE IN

voor Hogere Veiligheidskunde Inschrijven

Hogere Veiligheidskunde

Begeleiding en toetsing

Begeleiding en toetsing

Cursusleider

Elke cursusgroep krijgt een cursusleider toegewezen. De cursusleider begeleidt de cursisten tijdens de opleiding.

Intakegesprek

Voor aanvang van de opleiding vindt een intakegesprek plaats tussen cursist, cursusleider en het cursusbureau. Hier worden onder andere de leerdoelen van de cursist besproken.

Begeleiding scriptietraject

Het scriptietraject wordt behandeld als separaat traject en resulteert in een scriptie. De scriptie wordt individueel gemaakt, onder begeleiding van een mentor, in de structuur van een scriptiegroep met medecursisten.
PHOV wijst de mentor toe. Deze begeleiding geldt speciaal voor het scriptietraject.

Toetsing

Toetsing van de modules vindt plaats door middel van opdrachten en tentamens. Als je onderdelen van het programma hebt gemist, is het mogelijk deze onderdelen bij een andere cursusgroep in te halen.
Tijdens de opleiding start het scriptietraject, dat doorloopt na het cursorisch gedeelte van de opleiding. Het scriptietraject wordt afgesloten met een presentatie en verdediging van de scriptie.

Digitale leeromgeving

Ter ondersteuning van het studeren heb je toegang tot een online leeromgeving.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]