SCHRIJF JE IN

voor Hogere Veiligheidskunde Inschrijven

Hogere Veiligheidskunde

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Certificering 

HobeonHobéon SKO heeft de opleiding Hogere Veiligheidskunde van PHOV toegelaten. Deze certificerende instelling ziet toe op de kwaliteit van de gehele opleiding. Periodiek toetst Hobéon SKO de opleiding en worden steekproefsgewijs eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

PHOV is al ruim 25 jaar toonaangevend met de opleiding Hogere Veiligheidskunde en heeft haar stempel gedrukt op de ontwikkeling en toekomst van het vakgebied Veiligheidskunde. De stichting PHOV kent geen winstoogmerk maar heeft kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van ‘het vak veiligheidskunde’ als doelstellingen.

Kwaliteit is dus erg belangrijk en daarom heeft PHOV hier speciaal een kwaliteitssysteem voor opgezet. Met evaluaties en controles richten we ons op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. Het managementteam van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt. De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]