SCHRIJF JE IN

voor Hogere Veiligheidskunde Inschrijven

Hogere Veiligheidskunde

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Certificering 

Hobéon SKOHobéon SKO heeft de opleiding Hogere Veiligheidskunde van PHOV toegelaten. Deze certificerende instelling ziet toe op de kwaliteit van de gehele opleiding. Periodiek toetst Hobéon SKO de opleiding en worden steekproefsgewijs eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

PHOV is al ruim 30 jaar toonaangevend met de opleiding Hogere Veiligheidskunde en heeft haar stempel gedrukt op de ontwikkeling en toekomst van het vakgebied Veiligheidskunde. PHOV heeft kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van ‘het vak veiligheidskunde’ als doelstellingen.

Kwaliteit is dus erg belangrijk en daarom heeft PHOV hier speciaal een kwaliteitssysteem voor opgezet. Met evaluaties en controles richten we ons op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. De directie van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt.

Programmaraad

De programmaraad bestaat uit de opleidingscoördinatoren en moduleleiders van de opleidingen Hogere Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne van PHOV, deskundigen uit het vakgebied. Zij adviseert de directie over actuele en te verwachten ontwikkelingen in het werkveld van de veiligheidskundige en arbeidshygiënist welke van belang kunnen zijn voor de inhoud van de opleidingen.

Opleidingscoördinatoren:
• MSc Nick van den Hurk
• ing. Leo de Niet

Moduleleiders:
• dr. Wim van Alphen
• ir. Jan Willem Bloemkolk
• Eur.Erg. Carin van den Bosch 
• Corné Bulkmans
• ing. Rolf van Dijk
• dr. ir. Remco Houba
• MA Irene Huisman
• mr. Jan Harmen Kwantes
• Hans van Maanen
• drs. Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve
• ing. Jos Schouten
• ing. Jos SchroverInschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]