SCHRIJF JE IN

voor MVK-MAH gecombineerd Inschrijven

MVK-MAH gecombineerd

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Hobéon SKODe opleiding Middelbare Veiligheidskunde is een door Hobéon SKO toegelaten opleiding. Deze certificerende instelling toetst periodiek de opleiding en ziet toe op de kwaliteit van de opleiding. Hierbij worden steekproefsgewijs eindexamenzittingen bijgewoond.

Doordat de opleiding Middelbare Arbeidshygiëne uniek is, is persoonscertificatie voor Middelbaar Arbeidshygiënisten (nog) niet van toepassing. Voor de opleiding zijn dezelfde kwaliteitseisen gehanteerd als voor de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. 

Kwaliteit

PHOV heeft kwaliteit hoog in het vaandel en daarom is er een kwaliteitssysteem opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. De directie van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het MBO-onderwijs en de markt. 

De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]