SCHRIJF JE IN

voor MVK-MAH gecombineerd Inschrijven

MVK-MAH gecombineerd

Voor wie?

Voor wie?

Arbeidshygiëne en veiligheidskunde zijn twee nauw verbonden disciplines, want arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers ligt in elkaars verlengde. Veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten helpen bedrijven om de arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, iets wat nog steeds te veel voorkomt. In de praktijk zie je dan ook dat beide beroepsgroepen hecht samenwerken of zelfs in één persoon verenigd zijn.

Twee diploma's in één traject

Als je de gecombineerde opleiding Middelbare Veiligheidskunde-Middelbare Arbeidshygiëne succesvol afrond krijg je het diploma Middelbare Veiligheidskunde én het diploma Middelbare Arbeidshygiëne.

Toelatingscriteria

Je dient minimaal MBO werk- en denkniveau (niveau 4) te kunnen aantonen. Daarnaast moet je aantonen dat je wiskunde en natuurkunde/scheikunde op mavo-niveau hebt.

Aanmeldingsdocumenten

Een door PHOV ingestelde toelatingscommissie toetst of je aan de hiervoor vermelde eisen voldoet, aan de hand van onderstaande documenten.

  • Diploma('s)/getuigschriften.
  • Een uitgebreid curriculum vitae met gevolgde cursussen/opleidingen en bedrijfservaring.
  • Functie- en taakomschrijvingen van huidige en eventuele vorige functies.
Toelatingsgesprek

Als de toelatingscommissie van mening is dat je niet zondermeer toelaatbaar bent, roepen ze je op voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit toelatingsgesprek toetsen ze of je beschikt over het vereiste MBO werk- en denkniveau. Dit gesprek duurt ca. 1 uur. Na het gesprek wordt definitief vastgesteld of je toelaatbaar bent en welke eventueel aanvullende condities worden gesteld.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]