SCHRIJF JE IN

voor Arbeidshygiëne Inschrijven

Arbeidshygiëne

Begeleiding en toetsing

Begeleiding en toetsing

Cursusleider

Elke cursusgroep krijgt een cursusleider toegewezen, die cursisten tijdens de opleiding begeleidt.

Intakegesprek

Voor aanvang van de opleiding vindt een intakegesprek plaats tussen jou, cursusleider en het cursusbureau. Hier worden onder andere jouw leerdoelen besproken en het eerste lesmateriaal uitgereikt.

Begeleiding scriptietraject

Het scriptietraject wordt behandeld als separaat traject. Hiervoor schrijf je een scriptie. De scriptie wordt individueel gemaakt, onder begeleiding van een mentor, in de structuur van een scriptiegroep met medecursisten.
PHOV wijst de mentor toe. Deze begeleiding geldt speciaal voor het scriptietraject.

Toetsing

Toetsing van de modules vindt plaats door middel van opdrachten en tentamens. Als je onderdelen van het programma hebt gemist, is het mogelijk deze onderdelen bij een andere cursusgroep in te halen.
Tijdens de opleiding start het scriptietraject, dat doorloopt na het cursorisch gedeelte van de opleiding. Het scriptietraject wordt afgesloten met een presentatie en verdediging van de scriptie.

Digitale leeromgeving

Ter ondersteuning van de studie heb je toegang tot een online leeromgeving.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]