SCHRIJF JE IN

voor Arbeidshygiëne Inschrijven

Arbeidshygiëne

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Certificering

Hobéon SKODe opleiding Arbeidshygiëne van PHOV is toegelaten door de certificerende instelling Hobéon SKO. Zij toetst periodiek de hele opleiding en ziet toe op de kwaliteit. Steekproefsgewijs worden ook eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

Stichting PHOV kent geen winstoogmerk maar heeft kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het vakgebied als doelstellingen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en daarom heeft PHOV er speciaal een kwaliteitssysteem voor opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. Het managementteam van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt. 

Programmaraad

De moduleleiders van de opleidingen Hogere Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne van de Stichting PHOV hebben zitting in de programmaraad. Zij adviseert ons managementteam over actuele en te verwachten ontwikkelingen in het werkveld van de arbeidshygiënist en veiligheidskundige welke van belang kunnen zijn voor de inhoud van de opleidingen.

De programmaraad bestaat uit:

 • dr. Wim van Alphen
 • ir. Jan Willem Bloemkolk
 • Eur.Erg. Carin van den Bosch 
 • ing. Corné Bulkmans
 • ing. Rolf van Dijk
 • dr. ir. Remco Houba
 • MA Irene Huisman
 • mr. Jan Harmen Kwantes
 • H.J.H.S. van Maanen
 • ing. Jos Schouten
 • ing. Jos Schrover

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) kijkt vanuit haar expertise mee naar de invulling van het programma, zodat de opleiding volledig aansluit bij de praktijk.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]