SCHRIJF JE IN

voor Arbeidshygiëne Inschrijven

Arbeidshygiëne

Certificering en kwaliteit

Certificering en kwaliteit

Certificering 

De opleiding Arbeidshygiëne van PHOV is toegelaten door de certificerende instelling Hobéon SKO. Zij toetst periodiek de hele opleiding en ziet toe op de kwaliteit. Steekproefsgewijs worden ook eindexamenzittingen bijgewoond.

Kwaliteit

Stichting PHOV kent geen winstoogmerk maar heeft kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van het vakgebied als doelstellingen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en daarom heeft PHOV er speciaal een kwaliteitssysteem voor opgezet. Met evaluaties en controles richt het zich op continue verbetering op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch niveau. Het managementteam van PHOV ziet toe op de kwaliteitsborging volgens de eisen van de certificerende instelling en de ontwikkelingen vanuit het HBO-onderwijs en de markt. 

De programmaraad met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft een adviserende rol. 

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) kijkt vanuit haar expertise mee naar de invulling van het programma, zodat de opleiding volledig aansluit bij de praktijk.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]