SCHRIJF JE IN

voor Arbeidshygiëne Inschrijven

Arbeidshygiëne

Wat kun je met Arbeidshygiëne

Wat kun je met Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving. Het doel is de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen. Juist de risico's op lange termijn vormen voor werkend Nederland een grote bedreiging, groter dan het aantal slachtoffers van bedrijfsongevallen.

Als arbeidshygiënist kan je:

  • factoren herkennen op het werk die op termijn de gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden
  • de grootte van deze risico's inschatten
  • verbetermaatregelen adviseren
  • audits uitvoeren
  • op basis van de advisering meewerken aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de uitstroom naar de WIA door beroepsziekten
  • meewerken aan een prettiger en comfortabeler werkomgeving (binnenklimaat, ergonomie etc.)
  • met behulp van meetapparatuur de belastende factoren (zoals de concentraties gevaarlijke stoffen en geluid) in kaart brengen.

Je bent expert in risicobeheersing en geeft praktische adviezen in de samenhang van techniek, organisatie, cultuur en gedrag. Je hebt een duidelijke meerwaarde in organisaties en de samenleving waar het belang van gezondheid en risicobeheersing alleen maar toeneemt.

 

Op zoek naar een opleiding?

Binnen dit vakgebied kan je de volgende opleidingen volgen:

Arbeidshygiëne (post-hbo)

Arbeidshygiënisten zijn praktische mensen die de wetenschap in het werkveld toepassen. Ze zijn gespecialiseerd in het herkennen, evalueren en beheersen van gevaren en risico’s bij chemische, biologische en fysische (geluid, trillingen, klimaat etc.) aspecten en fysieke belasting. De nadruk ligt bij Arbeidshygiënisten op het toepassen van de wetenschap op de vaak complexe materie op de werkvloer waarbij de focus ligt op de organisatie als geheel.

Middelbare Arbeidshygiëne (post-mbo)

De Middelbare Arbeidshygiënist concentreert zich op de direct operationele gevaren en risico’s op het vlak van chemische, biologische en fysische aspecten en fysieke belasting. Hij zal (eventueel) in samenwerking met de Arbeidshygiënist de gevaren en risico’s onderzoeken om vervolgens een belangrijke bijdrage te leveren in de implementatie van beheersmaatregelen. Het kenmerk van een Middelbare Arbeidshygiënist is dat hij vanuit de dagelijkse praktijk opereert.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]