NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden
Safety + security = synergie

Safety + security = synergie

In het Nederlands betekenen de woorden safety en security allebei veiligheid. Ze zijn er ook allebei op gericht ons te beschermen. Toch bedoelen we er verschillende dingen mee. Ze zitten elkaar soms zelfs in de weg. Maar dat hoeft niet. 

Bij security gaan we ervan uit dat niet iedereen het goed voor heeft met de andere mensen en dat we ons tegen de bedoelde schade daarvan willen beschermen. Bij safety denken we aan het beschermen tegen onbedoelde schade, bijvoorbeeld ongevallen. De gemeenschappelijke noemer in security en safety is ‘beschermen tegen letsel en schade’. 

De safetymedewerker (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, preventiemedewerker, enzovoort) en de securitymedewerker zijn beiden sterk gericht op hun omgeving en de risico’s daarin. Ze hebben beiden een grote omgevingssensitiviteit; hebben beiden ‘arendsogen’.  Beiden hebben als taak het lijnmanagement te activeren in het borgen van safety en security in de lijnorganisatie.

Security hecht aan overzichtelijkheid (onbelemmerde zichtlijnen) en aan het snel repareren van schades omdat daarmee vandalisme wordt tegengegaan, daarmee aan orde en netheid. Dat heeft ook een positieve werking op safety.

In beide domeinen zit de psychosociale arbeidsbelasting in de zin van agressie en geweld. Security kijkt daarbij meer naar de daders, safety gaat meer uit van de slachtoffers. 

Safety heeft een wettelijke basis, security niet. Security is soms ondergebracht binnen facilitaire zaken, maar wordt ook vaak  geoutsourcet. Safetymedewerkers zitten meestal bij het bedrijf. Dit omdat volgens de Europese regelgeving safety (denk aan preventietaken) bij voorkeur binnen het eigen bedrijf moeten zijn verankerd.

Security heeft vaak uitvoerende taken zoals toegangscontrole, zit vaak bij de receptie en wordt daarom veelal als receptionist beschouwd. Safetymedewerkers hebben meestal geen uitvoerende taken, alleen adviserende taken. 

Security heeft een bepaald imago: de securitymedewerkers lopen soms in pakken met het bekende V-embleem van bewakingsmedewerkers. Daarin lijken zij op de veiligheidsinspecteurs van vroeger die meer op handhaving dan op advisering waren gericht.  Inspecteurs hebben een lagere status dan adviseurs.

Bij ontruiming zitten safety en security elkaar soms in de weg. De veiligheidskundige wil vaak alle deuren open voor ontvluchting in geval van een brand. Security wil alle deuren dicht om onverlaten geen gemakkelijk toegang te geven. Gesloten deuren kunnen helaas ook grote negatieve effecten hebben op het toelaten van externe hulpdiensten. Denk aan het drama bij het detentiecentrum op Schiphol, waarin veel tijd verloren ging om de hulpdiensten toe te laten tot het centrum, met alle gevolgen van dien. Bij het gevangeniswezen gaf het onderwerp ‘vluchtwegen’ in de jaren tachtig veel vertraging bij het invoeren van de Arbowet. 

Goed dat een aantal bedrijven safety- en securitymensen nauw met elkaar samen werken, soms zelfs in eenzelfde afdeling HSSE: health, safety, security and environment. Dat bevordert dat er minder in eilandjes wordt gedacht: safety + security = synergie.

 

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]